IB-DREAM: Registry for inflammatory bowel diseases in The Netherlands

Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

In Nederland hebben 90.000 mensen een chronische darmziekte (IBD). De chronische darmontsteking resulteert in invaliderende opvlammingen, langdurige therapie en frequente darmoperaties. De ziekte en behandeling hebben grote invloed op de kwaliteit van leven.

Er is onvoldoende bekend over de zorg voor deze patiënten in de dagelijkse praktijk. Dure biologicals worden regelmatig voorgeschreven, maar het is onvoldoende bekend of dit doelmatig en veilig gebeurt.

IB-DREAM is een landelijke IBD patiëntenregistratie met als doel de transparantie te verschaffen over de kwaliteit van de Nederlandse IBD zorg. Binnen IB-DREAM wordt op prospectieve wijze informatie verzameld over de invloed van de ziekte en effectiviteit, veiligheid en kosten van (nieuwe) therapieën. IB-DREAM biedt patiënten meer mogelijkheden tot inbreng en inzicht tijdens de behandeling en biedt informatie voor klinische studies en benchmarking aan centra. Sinds 2016 is IB-DREAM ingevoerd in vijf centra en omvat 2142 IBD-patiënten.
 

Samenvatting bij start

In Nederland hebben >85.000 mensen colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn (IBD). De chronische darmontsteking resulteert in invaliderende opvlammingen, langdurige therapie en frequente darmoperaties. De ziekte en behandeling hebben grote invloed op de kwaliteit van leven.

Er is onvoldoende bekend over de zorg voor deze patiënten in de dagelijkse praktijk. Dure biologicals worden regelmatig voorgeschreven, maar het is onvoldoende bekend of dit doelmatig en veilig gebeurt.

Doel van dit project is om een landelijke patiëntenregistratie voor IBD op te richten (‘IB-DREAM’) om transparantie te verschaffen over de kwaliteit van Nederlandse IBD zorg. Er zal prospectief informatie worden verzameld over de invloed van de ziekte en effectiviteit, veiligheid en kosten van (nieuwe) therapieën. IB-DREAM zal patiënten en behandelaren feedback geven over ziekteactiviteit en patiënt gerapporteerde uitkomstmaten, en informatie bieden voor klinische studies en benchmarking aan artsen en centra. 

Meer informatie

Producten
Titel: Hoe richt je je IBD centrum in?
Auteur: Rachel West on behalf of IBDREAM
Titel: Wat is een expertise centrum en wie bepaalt dat?
Auteur: Rachel West on behalf of IBDREAM
Titel: P330 Inflammatory Bowel Disease (IBD) patients frequently report adverse drug reactions during biologic therapy: A multicentre, prospective, patient-reported pharmacovigilance monitoring system
Auteur: P Thomas, R West, M Russel, J Jansen, J van Lint, N Jessurun, T Römkens, F Hoentjen
Link: https://academic.oup.com/ecco-jcc/article/14/Supplement_1/S319/5705786
Titel: IB-DREAM
Auteur: Jeroen Jansen, Rachel West on behalf of IBDREAM
Titel: IBD zorg, gedeelde zorg
Auteur: Rachel West on behalf of IBDREAM
Titel: Higher discontinuation rates of anti-TNF therapy due to adverse events and lack of effectiveness in elderly IBD patients.
Auteur: Lisa Smits, Michiel de Jong, Nathan den Broeder, Maurice Russel, Tessa Römkens, Rachel West, Jeroen Jansen, Frank Hoentjen
Titel: Higher discontinuation rates of anti-TNF therapy due to adverse events and lack of effectiveness in elderly IBD patients.
Auteur: Lisa Smits, Michiel de Jong, Nathan den Broeder, Maurice Russel, Tessa Römkens, Rachel West, Jeroen Jansen, Frank Hoentjen
Titel: Cross-cultural translation and validation of the IBD-control questionnaire in the Netherlands: a patient reported outcome measure in Inflammatory Bowel Disease.
Auteur: Michiel E. de Jong, Erik Taal, Ellen Slotman, Rachel L. West, Tessa E. Römkens, Jeroen M. Jansen, A. Grelack, Frank Hoentjen, Maurice G. Russel on behalf of IB-DREAM
Titel: Increased discontinuation rates of anti-TNF therapy in elderly inflammatory bowel disease patients.
Auteur: de Jong ME, Smits LJT, van Ruijven B, den Broeder N, Russel MGVM, Römkens TEH, West RL, Jansen JM, Hoentjen F.
Magazine: Journal of Crohn's and Colitis
Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31974546
Titel: Brochure en informatiebrief IBDREAM
Auteur: Anne Grelack, Michiel de Jong, Pepijn Thomas, Frank Hoentjen, on behalf of IBDREAM
Titel: IBDREAM pagina op de website van DREAM registry
Auteur: Anna Grelack, Michiel de Jong, Pepijn Thomas, on behalf of IBDREAM
Link: http://www.dreamregistry.nl/nl/registers/inflammatory-bowel-disease
Titel: IBDREAM website
Auteur: Anna Grelack, Michiel de Jong, Pepijn Thomas on behalf of IBDREAM
Link: https://www.ibdream.nl/login
Titel: Jaarrapport IBDREAM 2018
Auteur: Michiel de Jong, Frank Hoentjen, on behalf of IBDREAM
Titel: Jaarrapport IBDream 2019
Auteur: Pepijn Thomas, Michiel de Jong, Frank Hoentjen, on behalf of IBDREAM
Titel: Jaarrapport IBDREAM 2017
Auteur: Anna Grelack, Michiel de Jong, Frank Hoentjen, on behalf of IBDREAM
Titel: Instructiefilm en promotiefilm IBDREAM
Auteur: Anna Grelack, Frank Hoentjen, on behalf of IBDREAM.
Titel: IBDREAM Database
Auteur: niet van toepassing
Verslagen

Eindverslag

In Nederland hebben 90.000 mensen een chronische darmziekte (IBD). De chronische darmontsteking resulteert in invaliderende opvlammingen, langdurige therapie en frequente darmoperaties. De ziekte en behandeling hebben grote invloed op de kwaliteit van leven.

Er is onvoldoende bekend over de zorg voor deze patiënten in de dagelijkse praktijk. Dure biologicals worden regelmatig voorgeschreven, maar het is onvoldoende bekend of dit doelmatig en veilig gebeurt.

IB-DREAM is een landelijke IBD patiëntenregistratie met als doel de transparantie te verschaffen over de kwaliteit van de Nederlandse IBD zorg. Binnen IB-DREAM wordt op prospectieve wijze informatie verzameld over de invloed van de ziekte en effectiviteit, veiligheid en kosten van (nieuwe) therapieën. IB-DREAM biedt patiënten meer mogelijkheden tot inbreng en inzicht tijdens de behandeling, en biedt informatie voor klinische studies en benchmarking aan centra. Sinds 2016 is IB-DREAM ingevoerd in 5 centra en omvat 2142 IBD patiënten.

Er zijn circa 90.000 patienten met een chronische darmonsteking (IBD) in Nederland. Door het chronische karakter en complicaties is dit een belastende ziekte. IBDREAM is een register voor zorgverleners en patienten gericht op IBD. Doel van dit project is om transparantie te verschaffen over de kwaliteit van IBD zorg in Nederland en deze daarmee te verbeteren.Tevens is het doel patient participatie en autonomie te verbeteren. In het afgelopen jaar is na input vanuit zorgverleners door programmeurs een register ontwikkeld gericht op IBD. Na het opstellen van belangrijke uitkomsten voor IBD zorg is software ontwikkeld voor data verzameling en is na meerdere rondes van testen een finale versie geimplementeerd in 5 betrokken centra. Patienten krijgen hun eigen account en kunnen zo inloggen en hun eigen ziektebeloop en kwaliteit van leven bijhouden. Zorgverleners kunnen medicatie, bijwerkingen en ziekte-activiteit registreren. Dit levert op termijn een schat aan data op. Tot nu toe zijn ongeveer 1700 patienten geincludeerd in IBDREAM en dit levert reeds belangrijk inzicht over hoe IBD patienten in de dagelijkse praktijk daadwerkelijk behandeld worden. Voor de toekomst wordt momenteel gewerkt aan een koppeling tussen elektronische patientendossiers en IBDREAM.

Samenvatting van de aanvraag
Inflammatory bowel diseases (IBD) include ulcerative colitis and Crohn’s disease. Approximately 75,000 patients in The Netherlands carry this diagnosis which is characterized by chronic mucosal inflammation resulting in relapsing symptoms of abdominal pain and diarrhea. Many patients eventually require expensive biological therapy. Due to the chronic disease course, immunosuppressive and biological therapies, and frequent surgical interventions, the impact of IBD and its treatment for patients, hospitals and policy makers is profound. Data on IBD management in daily practice in The Netherlands is scarce. Although expensive biological therapies are frequently prescribed, the effectiveness and safety of these therapies are poorly studied in daily practice. More biologicals, including biosimilars, will enter the pharmaceutical market in the near future and ’real-world’ data are required. The aim of this project is to start a multi-center registry specifically aimed at IBD in order to provide transparency on IBD and its management in The Netherlands: ‘IB-DREAM’. We will prospectively collect data from unselected IBD patients on the impact of disease, effectiveness, safety and costs of current and novel pharmacological therapies. IB-DREAM will facilitate patient empowerment and shared decision making and will thus stimulate treatment adherence. Furthermore, IB-DREAM will generate data for conducting clinical studies, and provide physicians and participating centers with real time benchmarking information for clinical auditing. This registry will be established in five participating centers and will subsequently further expand in order to obtain nation-wide coverage and implementation. DREAM (Dutch Rheumatoid Arthritis Monitoring) currently supports Dutch hospitals with patient registries and its long-term expertise, infrastructure and ICT will be fully utilized to successfully initiate and expand IB-DREAM.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
836042002
Looptijd:
2016
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. F. Hoentjen MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc