Mobiele menu

iBE@R: implementatie van een Blended Eerstelijnsinterventie met @pp voor jonge kinderen met Risico op sociaal-communicatieve achterstanden

Het iBE@R-project (implementatie van een Blended Eerstelijnsinterventie met @pp voor jonge kinderen met risico op sociaal-communicatieve achterstanden) richt zich op het bevorderen van de landelijke implementatie van de BEER-interventie.

Doel

Het doel is het verbeteren van de toegankelijkheid en organisatie van de BEER-interventie in heel Nederland, zodat alle jonge kinderen (tussen de 12 en +/- 36 maanden) bij wie de sociaal-communicatieve ontwikkeling minder vanzelfsprekend verloopt, adequaat en tijdig passende zorg kunnen krijgen. Onderzocht wordt hoe de BEER-interventie, inclusief de nieuwe app, meer passend én beschikbaar gemaakt kan worden in heel Nederland. Dat geldt ook voor moeilijk bereikbare groepen, zoals ouders met verminderde gezondheidsvaardigheden.

Aanpak/Werkwijze

Het doel is het verbeteren van de toegankelijkheid en organisatie van de BEER-interventie in heel Nederland, zodat alle jonge kinderen (tussen de 12 en +/- 36 maanden) bij wie de sociaal-communicatieve ontwikkeling minder vanzelfsprekend verloopt, adequaat en tijdig passende zorg kunnen krijgen. Onderzocht wordt hoe de BEER-interventie, inclusief de nieuwe app, meer passend én beschikbaar gemaakt kan worden in heel Nederland. Dat geldt ook voor moeilijk bereikbare groepen, zoals ouders met verminderde gezondheidsvaardigheden.

 

Door middel van vragenlijsten, interviews en focusgroepen met ouders, hulpverleners en andere betrokkenen brengen de onderzoekers inn kaart

  1. Hoe de huidige implementatie is
  2. De tevredenheid over de BEER-interventie en de nieuwe app
  3. De bevorderende en belemmerende factoren bij de implementatie van de vernieuwde BEER-interventie (zie figuur).

Deze uitkomsten verwerken de onderzoekers in een implementatieplan voor de succesvolle landelijke uitrol van de BEER-interventie.

Afbeelding
Infographic van de aanpak/werkwijze van IBE@R

Samenwerkingspartners

Het iBE@R-project wordt uitgevoerd vanuit Karakter, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in samenwerking met Stichting Autisme Jonge Kind – landelijk expertise netwerk. Onderzoekers zijn dr. Iris Servatius-Oosterling, dr. Lisette Janssen en drs. Esther Ticheler. Bij het onderzoek zijn verschillende experts betrokken. vanuit andere organisaties: Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheidszorg (NCJ), TNO, Trimbos-instituut, Pharos en Digitalepoli.nl. Binnen het gehele traject worden ouders en hulpverleners nadrukkelijk betrokken. Ervaringsdeskundige ouders denken bijvoorbeeld mee over de opzet van de vragenlijsten of over het aanpassen van de app voor laaggeletterden en anderstaligen.

Verwachte resultaten

Het project resulteert in:

  • Een nog beter passende BEER-interventie (inclusief app) voor alle ouders van kinderen bij wie de sociaal-communicatieve ontwikkeling minder vanzelfsprekend verloopt;
  • Een praktisch implementatieplan voor de interventie;
  • 2 wetenschappelijke artikelen. Bij een succesvolle inbedding van de BEER-interventie zullen ouders en hun kinderen die daarvoor in aanmerking komen tijdig en laagdrempelig geholpen worden en – indien nodig – daarna toegeleid kunnen worden naar passende vervolgzorg.

Kenmerken

Projectnummer:
06360332210011
Looptijd: 57%
Looptijd: 57 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Iris Oosterling
Verantwoordelijke organisatie:
Karakter