Mobiele menu

IDDSI livegang

Projectomschrijving

Cello is een gehandicaptenzorginstelling, hier zijn cliënten bij met slikproblemen. In de communicatie binnen Cello en in communicatie met bijvoorbeeld ziekenhuizen worden verschillende termen voor de consistentie van voeding en dranken gebruikt, zoals “yoghurtdikte, “vladikte, siroopdikte, honingdikte, nectardikte”. Dit zorgt voor verwarring en eigen interpretaties, wat een verhoogd risico geeft op het aanbieden van niet passend voedsel of drinken.

Inmiddels hebben alle maaltijden een passende IDDSI-level gekregen. Nu we de vertaalslag maken van theorie naar de praktijk merken we steeds meer het belang van een goede communicatie en het betrekken van de juiste mensen op het moment dat dat nodig om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen.

Hier is de inzet van een coach van meerwaarde. 

Verslagen


Eindverslag

Cello is een gehandicaptenzorginstelling waar ook cliënten wonen met slikproblemen. In de communicatie binnen en buiten Cello worden verschillende termen voor de consistentie van voeding en dranken gebruikt, zoals “yoghurtdikte, “vladikte, siroopdikte etc. Dit zorgt voor verwarring en eigen interpretaties, wat een verhoogd risico geeft op het aanbieden van niet passend voedsel of drinken waardoor het gevaar op verslikken toeneemt. Met de implementatie van de IDDSI standaard is bewezen dat we deze problemen kunnen verminderen en daarom zijn we hiermee aan de slag gegaan.
Inmiddels zitten we in het derde deel van ons projectplan waarbij samen met de project coach een gedetailleerde vertaalslag hebben gemaakt van theorie naar praktijk. We zijn begonnen met het scholen van de begeleiders op de woningen en hebben het bestelsysteem van de keuken aangepast. Hierdoor kunnen begeleiders voeding meteen op de juiste idds level bestellen. Al deze maaltijden zijn door de diëtist en logopedist getest op zowel iddsi level als op voedingsstoffen.
De coach heeft zorggedragen voor een gestructureerde en doordachte aanpak waarbij ruimte was voor aanpassingen waar nodig. Mede hierdoor hebben we nu een toekomstbestendige verandering binnen de organisatie hebben doorgevoerd.

Samenvatting van de aanvraag

Dit najaar (2021) staat het maken van de gedetailleerde vertaalslag naar de praktijk centraal. We hebben een plan opgemaakt om IDDS een plek in de organisatie te geven. De thema’s in dit plan zijn scholing, IT en de voeding-, en eetprocessen waarbij we kijken hoe we met IDDSI nauw kunnen aansluiten op de praktijk en wensen van de stakeholders. We hebben dit jaar een netwerk opgebouwd met belangrijke stakeholders die we hierbij gaan betrekken zodat we niet antwoorden vóór mensen gaan bedenken; maar mét hun gaan creëren. Deze aanpak verhoogt het draagvlak en effectief gebruik van IDDSI wanneer we overgaan tot de ‘live gang’.

Kenmerken

Projectnummer:
838002952
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Fuller
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Cello