Mobiele menu

IDEAL congres Amsterdam 2020

Het uitgangspunt van het ‘IDEAL framework’ is dat innovatie en evaluatie met elkaar verweven moeten zijn vanaf het eerste idee tot en met de fase van interventiestudies. Het heeft als doel deze fases te verbinden zodat onderzoek efficiënter kan worden uitgevoerd en kennis uit het onderzoek eerder leidt tot verbeteringen voor patiënt en maatschappij. Na eerdere IDEAL congressen in Engeland en de VS vond het congres in april 2021 – grotendeels online – plaats in Nijmegen. Tijdens het congres zijn chirurgen, ontwikkelaars, patiënten en methodologen van over de hele wereld gestimuleerd om meer samen te werken op het gebied van translationeel onderzoek naar chirurgische innovatie. Hiermee hebben we geprobeerd de kwaliteit van chirurgische evaluatie in Nederland en daarbuiten te bevorderen, (inter)nationale samenwerking te initiëren en te verstevigen, zodat de patiënt sneller toegang heeft tot veilige, effectieve en betaalbare chirurgische zorg.


Bereikte resultaten
Het congres heeft met name gezorgd voor een bredere bekendheid van het IDEAL raamwerk onder geïnteresseerden in chirurgische innovatie. Het heeft duidelijk gemaakt dat evaluatie van chirurgische innovatie niet alleen draait om een (gerandomiseerde) evaluatiestudie, maar dat het een proces is van idee tot lange-termijn implementatie, en dat translationeel onderzoek daar een belangrijk onderdeel van is. Voor een optimale translatie en implementatie is het van belang dat alle betrokkenen (ontwikkelaars, chirurgen, methodologen, patiënten en beleidsmakers) bij dit proces betrokken zijn. Het congres heeft deze partijen bij elkaar gebracht en met elkaar in gesprek laten gaan. Hiermee hebben we gepoogd de kwaliteit van het onderzoek naar chirurgische evaluatie in Nederland en daarbuiten te bevorderen, alsmede internationale samenwerkingsverbanden te initiëren en te verstevigen zodat de patiënt sneller toegang heeft tot veilige, effectieve en betaalbare chirurgische zorg.

Kenmerken

Projectnummer:
446001040
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J.P.C. Grutters PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc