Mobiele menu

Identification of driving factors in high-risk STI transmission-networks among MSM in Amsterdam using molecular typing and mathematical modelling

Kan inzicht in de overdracht van soa in seksuele netwerken, soa beter voorkomen en opsporen? Dat wordt in dit project onderzocht.

Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) komen veel voor bij homomannen. Dit project gaat na welke factoren bijdragen aan de verspreiding van soa binnen bepaalde netwerken van homomannen. Die netwerken worden op twee manieren in kaart gebracht: via vragenlijsten en het typeren van infecties. Allereerst zijn 3000 homomannen (op een soa- en op een HIV-polikliniek) gedetailleerde vragen gesteld over hun seksuele partners. Daarnaast gaan de onderzoekers de bacteriën typeren die gonorroe en chlamydia veroorzaken. Dat gebeurt met behulp van laboratoriumtechnieken die in dit project ontwikkeld worden. Als bij twee mannen hetzelfde type chlamydia wordt gevonden, dan behoren die twee mannen waarschijnlijk tot hetzelfde netwerk. Het vergelijken van de vragenlijsten met de laboratoriumgegevens levert een beter inzicht op in de seksuele netwerken. Dit moet leiden tot gerichte preventie, en vroegtijdige opsporing en behandeling van soa.

Producten

Titel: Multiple-locus variable-number tandem repeat analysis of Neisseria gonorrhoeae.
Auteur: Heymans R, Schouls LM, van der Heide HG, Schim van der Loeff MF, Bruisten SM
Magazine: Journal of Clinical Microbiology
Titel: Distinct transmission networks of Chlamydia trachomatis in men who have sex with men and heterosexual adults in Amsterdam, The Netherlands.
Auteur: Bom RJ, van der Helm JJ, Schim van der Loeff MF, van Rooijen MS, Heijman T, Matser A, de Vries HJ, Bruisten SM
Magazine: PLoS ONE
Titel: Distinct Neisseria gonorrhoeae transmission networks among men who have sex with men in Amsterdam, The Netherlands.
Auteur: Heymans R, Matser A, Bruisten SM, Heijman T, Geskus RB, Speksnijder AG, Davidovich U, de Vries HJ, Coutinho RA, Schim van der Loeff MF
Magazine: Journal of Infectious Diseases
Titel: HIV-infected men who have sex with men who identify themselves as belonging to subcultures are at increased risk for hepatitis C infection.
Auteur: Matser A, Vanhommerig J, Schim van der Loeff MF, Geskus RB, de Vries HJ, Prins JM, Prins M, Bruisten SM
Magazine: PLoS ONE
Titel: Multilocus sequence typing of Chlamydia trachomatis among men who have sex with men reveals co-circulating strains not associated with specific subpopulations.
Auteur: Bom RJ, Matser A, Bruisten SM, van Rooijen MS, Heijman T, Morré SA, de Vries HJ, van der Loeff MF
Magazine: Journal of Infectious Diseases
Titel: Molecular typing of Treponema pallidum and Neisseria gonorrhoeae
Auteur: Raymond Heijmans
Link: http://dare.uva.nl.dissertaties
Titel: NCHIV 2011
Auteur: Heymans R, A.A. Matser, S.M. Bruisten, R.L.J. Heijman, R.B. Geskus, A.G. Speksnijder, U. Davidovich, H.J.C. de Vries, R.A. Coutinho, and M.F. Schim van der Loeff
Link: http://www.nchiv.org/
Auteur: Maarten F schim van der Loeff, Amy Matser, Titia Heijman, Mirjam Kretzschmar, Maria Xiridou, Roel Coutinho, Servaas Morré, Jan Prins, Henry de Vries, Arjen Speksnijder, Sylvia Bruisten, Reinier Bom, Ray Heijmans, Maria Prins, Han Fennema, Ronald Geskus
Link: http://www.rivm.nl/

Verslagen


Eindverslag

Mannen die seks hebben met mannen (MSM) vormen de belangrijkste transmissiegroep in de huidige epidemie van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) en het humaan immunodeficiëntie virus (hiv) in Nederland. De aanwezigheid van soa verhoogt het risico van hiv-overdracht en vice versa. Daarom is een gecombineerde aanpak nodig, gericht op zowel hiv als soa controle. Dit project was erop gericht factoren te identificeren, met name netwerk-geassocieerde factoren, die de verspreiding bepalen van soa en hiv onder MSM in Amsterdam. We hebben analyses gecombineerd van epidemiologische gegevens, wiskundige modellering en moleculaire typering van gonorroe en chlamydia, om inzichten in bestaande transmissienetwerken van pathogenen en hun gastheren te krijgen.

In 2008 en 2009 werden 3.050 MSM geworven bij de soa-polikliniek van de GGD Amsterdam (GGD), en 202 MSM op de hiv poli-kliniek van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. De mannen werden gescreend op soa (syfilis, chlamydia en gonorroe, en indien nodig, hiv) en ze vulden een anonieme vragenlijst in met details over hun seksleven; ook verstrekten ze informatie (maar geen namen) over hun laatste vier seksuele partners. Chlamydia trachomatis (CT) en Neisseria gonorrhoeae (NG) werden getypeerd met behulp van nieuwe moleculaire typeringsmethoden (respectievelijk MLVA en MLST). Hepatitis C virus (HCV) genotypering werd uitgevoerd met sequentieanalyse op monsters van HCV-geïnfecteerde MSM. Typeringsresultaten werden gecombineerd met epidemiologische gegevens om clusters van MSM te identificeren die geïnfecteerd waren met identieke of nagenoeg identieke stammen van micro-organismen. Ook onderzochten we wat de determinanten waren van onbeschermde anale seks onder HIV-geïnfecteerde en hiv-negatieve MSM.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
125010008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2008
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.F. Schim van der Loeff
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Amsterdam