Mobiele menu

Identifying biological and clinical relevance of (epi)genetic risk factors in sporadic FTD

Frontotemporale dementie (FTD) is een ernstige vorm van dementie met veranderingen in gedrag, persoonlijkheid en taal. FTD heeft geen behandelopties omdat de oorzaak voor de meerderheid van FTD-patiënten onbekend is: ook 'sporadische FTD' genoemd. Om de ziekte te kunnen behandelen is het essentieel om te weten hoe FTD ontstaat. Erfelijke factoren lijken een belangrijke rol te spelen in sporadische FTD. Een samenspel van meerdere erfelijke factoren verhogen hierbij het risico op het ontwikkelen van FTD. Onderzoekers weten nog niet precies welke erfelijke factoren bij FTD betrokken zijn en hoe deze precies voor FTD zorgen. 

Doel

Het doel van dit onderzoek is om: 

  1. erfelijke risicofactoren te ontdekken voor FTD;
  2. de gevolgen van risicofactoren op ziekteprocessen in de hersenen te begrijpen;
  3. de invloed van erfelijke factoren op patiënt karakteristieken te begrijpen. 

Kennis verkregen met dit onderzoek kan nieuwe aangrijpingspunten voor geneesmiddelen in beeld brengen.

Meer informatie

Kenmerken

Projectnummer:
10510022110012
Looptijd: 67%
Looptijd: 67 %
2022
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. L.M. Reus PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc