Mobiele menu

Identifying sources and transmission routes of norovirus outbreaks by molecular epidemiological methods as the basis for targeted prevention strategies

Het norovirus is een van de belangrijkste veroorzaker van maagdarmontstekingen wereldwijd. Sinds 2002 is er een sterke toename van het aantal gemelde uitbraken. Door middel van dit onderzoek willen wij een beter inzicht krijgen in de bronnen en overdrachtsroutes van norovirus uitbraken binnen zorginstellingen, tussen zorginstellingen, en tussen zorginstellingen en de bevolking. Hiervoor wordt er uitgebreid bron- en contactonderzoek en aanvullend laboratoriumonderzoek gedaan bij uitbraken in het Erasmus MC en in verpleeghuizen in de regio Rotterdam. Aan de hand van deze data is het mogelijk richtlijnen voor diagnostiek en preventie van norovirus uitbraken te ontwikkelen en te evalueren binnen gezondheidsinstellingen. Ook de medische impact en kosten die samen hangen met norovirusinfecties worden in kaart gebracht.

Producten

Titel: Chronic shedders as reservoir for nosocomial transmission of norovirus
Auteur: Sukhrie FH, Siebenga JJ, Beersma MF, Koopmans M.
Magazine: Journal of Clinical Microbiology
Titel: Norovirus disease associated with excess mortality and use of statins
Auteur: 234. Rondy M, Koopmans M, Rotsaert C, Van Loon T, Beljaar B, Van Dijk G, Siebenga J, Svraka S, Rossen JW, Teunis P, Van Pelt W, Verhoef L.
Titel: Using molecular epidemiology to trace transmission events of nosocomial norovirus infection.
Auteur: Sukhrie FH, Beersma MF, Wong A, van der Veer B, Vennema H, Bogerman J, Koopmans M.
Magazine: Journal of Clinical Microbiology

Verslagen


Eindverslag

Norovirus (NoV) infecties zijn de meest voorkomende oorzaak van buikgriep, en berucht als veroorzaker van uitbraken. Van 2008 tot en met 2012 deden wij onderzoek in zorginstellingen in de regio Rotterdam met als doel beter inzicht te krijgen in NoV introductie en verspreiding, als basis voor het ontwikkelen van evidence-based richtlijnen voor bestrijding. Conclusie: het niet herkennen van NoV infecties in zorginstellingen kan bijdragen aan hogere diagnostiek- en behandelingskosten, en complicaties bij kwetsbare patiënten. Wij concluderen dat screening van patiënten bij opname (met name tijdens het winterseizoen), gebruik van typering, en koppelen van ziekmeldingen bij personeelsleden en patiënten kan bijdragen aan vroegtijdige detectie van clusters.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
125010002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2008
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M.P.G. Koopmans
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC