Mobiele menu

Iedereen kan sporten in Lelystad

Iedereen kan sport – Lelystad richt zich op de 3780 inwoners van de gemeente Lelystad met een geldige AWBZ-indicatie. Uit landelijk onderzoek blijkt dat sportdeelname van mensen met een beperking achterblijft. In Lelystad worden 20 activiteiten aangeboden voor mensen met een beperking, bijna de helft richt zich op volwassenen met een chronische aandoening. Er blijft dus een beperkte keuze uit activiteiten over. Doelstelling van Iedereen kan sporten – Lelystad is het structureel verhogen van sportparticipatie voor de genoemde doelgroep. Bereikte resultaten / Results achieved De beoogde resultaten zoals van tevoren vastgesteld zijn voor Iedereen kan sporten – Lelystad niet behaald. Mede doordat deelnemers nog drempels zagen om lid te worden van een vereniging en structureel sporten niet binnen de levensstijl paste van de woonlocaties waar deelnemers verblijven. Met Iedereen kan sporten – Lelystad heeft er wel verandering plaatsgevonden hoe men met aangepast sporten omgaat. Het is een hogere prioriteit gewonden binnen de vindplaatsen, de sportnota besteed er meer aandacht aan en er is met het project een goede fundering gelegd om verder te bouwen. Doordat netwerken zijn opgezet en structureel plaatsvinden is aangepast sporten een normaal begrip geworden bij de samenwerkingspartners en daarbuiten.

Verslagen


Eindverslag

Iedereen kan sport – Lelystad richt zich op de 3780 inwoners van de gemeente Lelystad met een geldige AWBZ-indicatie. Uit landelijk onderzoek blijkt dat sportdeelname van mensen met een beperking achterblijft. In Lelystad worden 20 activiteiten aangeboden voor mensen met een beperking, bijna de helft richt zich op volwassenen met een chronische aandoening. Er blijft dus een beperkte keuze uit activiteiten over. Doelstelling van Iedereen kan sporten – Lelystad is het structureel verhogen van sportparticipatie voor de genoemde doelgroep.

Iedereen kan sporten is een project om binnen Lelystad aangepast sporten met de sportvereniging JVIJ (Judo) en AV Spirit Lelystad (atletiek) onder de aandacht te brengen. Door interventies te geven op locaties van samenwerkingspartners zoals zorginstellingen en speciaal onderwijs willen de verenigingen de drempel voor mensen met een beperking die willen sporten verkleinen. De weg naar de vereniging wordt kleiner gemaakt door de deelnemers op een rustige manier te laten wennen aan sporten en de vereniging zelf.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524005015
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. Warners
Verantwoordelijke organisatie:
Atletiekvereniging Spirit Lelystad