Mobiele menu

IFEROA: Identification of the female specific etiology and risk groups for osteoarthritis

Artrose, in de volksmond gewrichtsslijtage, is de meest voorkomende reumatische aandoening en de snelst groeiende oorzaak voor lichamelijke beperkingen. Na de menopauze komt artrose bij vrouwen 2x zoveel voor als bij mannen en resulteert bovendien in een grotere lichamelijke beperking. Dit suggereert dat er vrouwspecifieke biologische processen bestaan die leiden tot artrose.

Doel

Ons doel is om deze processen in kaart te brengen.

Werkwijze

We zullen unieke studies gebruiken met uitgebreide gewrichts- en moleculaire data die informatie geven over metabole processen. Deze grote hoeveelheid data zal voor mannen en vrouwen afzonderlijk geanalyseerd worden met de meest recente technieken om zo de vrouwspecifieke processen te ontdekken.

Verwacht resultaat

Met behulp van deze resultaten willen we voorspellers vinden om vrouwen met een hoog risico op artrose te identificeren. Daarnaast willen we handvaten vinden om de vrouwspecifieke processen te beïnvloeden om zo de ziektelast van artrose bij vrouwen te verminderen.

Verslagen


Eindverslag

Het overkoepelende doel van IFEROA is uit te zoeken hoe precies mannen en vrouwen van elkaar verschillen in de ontwikkeling van artrose. De observatie die aan de basis ligt van dit project is dat de prevalentie van atrose bij vrouwen na de overgang sterk stijgt. Om deze vraag te beantwoorden hebben we ons in het eerste deel van dit project gericht op het uitzoeken van de verschillen in risicofactoren tussen mannen en vrouwen voor wat betreft het ontstaan van knie-artrose. We hebben ons gericht op levensstijl factoren, metabool syndroom en het wel of niet volgen van een gezond dieet.

In de 2e helft van het project zullen we een laagje dieper kijken en ons richten op sekse verschillen in biologische processen die een rol spelen bij artrose door het analyseren van patronen in moleculaire data (genetisch, eiwitten, metabole markers etc.)

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
849200003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. D. Schiphof
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC