Mobiele menu

IJburg, zorg zonder scheidslijnen: bekostigingsmodel met shared savings module

In de Amsterdamse wijk IJburg wordt al ruim 10 jaar een integrale wijkgerichte aanpak toegepast voor mensen met meervoudige en/of complexe problemen. Deze integrale aanpak heeft concreet vorm gekregen in het IJ-office: een platform voor het herkennen van meervoudig complexe problemen en het ondersteunen van de betreffende burgers én professionals door het versterken van de 0e en 1e lijn.

Meerwaarde IJ-office

In dit project hebben het IJ-office en TNO inzichtelijk gemaakt wat de meerwaarde is van het IJ-office door de succesvolle elementen uit de aanpak te benoemen en de mogelijke financieringsbronnen te verkennen.

Opbrengsten

  • Een doelmatiger ingericht werkproces door onder andere meer mogelijkheden te creëren voor vroegtijdige terugverwijzing naar ‘lichtere vormen’ van zorg en maatschappelijk werk.
  • Inzicht in wat de kosten en effecten zijn van het IJ-office, uitgaande van de aangebrachte verbeteringen.
  • Een voorgestelde bekostiging voor de integrale samenwerking op IJburg.
  • Een update van de succesvolle elementen van het IJ-office, het aantal cliënten en de samenwerkingspartners.

Producten

Titel: Financiële borging van de coördinatiefunctie op IJburg
Titel: SAMENWERKING OP IJBURG
Titel: De Samenwerking op IJburg: Kansen voor de Toekomst

Verslagen


Eindverslag

In de Amsterdamse wijk IJburg wordt al ruim 10 jaar een integrale wijkgerichte aanpak toegepast voor mensen met meervoudige en/of complexe problemen. Deze integrale aanpak heeft concreet vorm gekregen in het IJ-office: een platform voor het herkennen van meervoudig complexe problemen en het ondersteunen van de betreffende burgers én professionals door het versterken van de 0e en 1e lijn.

Het doel van deze VIMP is (1) ontwikkelingen, (2) implementeren (3) borgen en (4) verspreiden van de succesvolle elementen uit de werkwijze van het IJ-office en bekostiging daarvan via de gemeente Amsterdam. Het IJ-office en TNO hebben inzichtelijk gemaakt wat de meerwaarde is van het IJ-office door de succesvolle elementen uit de aanpak te benoemen en de mogelijke financieringsbronnen te verkennen.

Tijdens de uitvoering van deze VIMP is:
- het werkproces doelmatiger ingericht door onder andere meer mogelijkheden te creëren voor vroegtijdige terugverwijzing naar ‘lichtere vormen’ van zorg en maatschappelijk werk;
- een update gegeven van de succesvolle elementen van het IJ-office, het aantal cliënten en de samenwerkingspartners;
- inzichtelijk gemaakt wat de kosten en effecten zijn van het IJ-office, uitgaande van de aangebrachte verbeteringen.
- een bekostiging voorgesteld voor de integrale samenwerking op IJburg.

Het is niet gelukt om binnen de projectperiode het IJ-office financieel te borgen, dat wil zeggen afspraken te maken over de reguliere bekostiging en shared savings. Dit kan pas weer in de nieuwe inkoopcyclus voor 2016 gerealiseerd worden en valt daarom buiten de looptijd van dit project.

In het kader van de verspreiding heeft het IJ-office ervaringen en kennis uitgewisseld met andere initiatieven van integrale zorg en welzijn in de gemeente Amsterdam, zoals Beter Samen in Noord en Samen Doen. Het doel van deze uitwisseling was om te leren van elkaar en te begrijpen wat de sterke en zwakke punten zijn van ieders aanpak. De projectleiding van het IJ-office en Beter Samen in Noord hebben gedurende de uitvoering van deze VIMP in twee bijeenkomsten kennis en ervaring uitgewisseld.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
1540122231
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J.A.G.M. van Genabeek
Verantwoordelijke organisatie:
TNO