Mobiele menu

Ik ben PA

Wat houdt het project in?

Jongeren met een beperking gaan samen met jongeren zonder beperking als vrijwilliger aan de slag voor bijvoorbeeld een sportclub, de plaatselijke scouting of een theater. Eerst krijgen de deelnemers een training van zeven bijeenkomsten, waarin zij vaardigheden leren zoals presenteren, omgaan met tegenslagen, plannen, samenwerken en overleggen. Na de training kiezen de jongeren waar ze aan de slag gaan als professional assistent (PA).

Doelen/beoogd resultaat 

  • Voor de jongeren

Jongeren met een beperking doen tijdens de training nuttige kennis en vaardigheden op. Tijdens het vrijwilligerswerk ontdekken ze hoe het is om iets goeds te doen voor de maatschappij. Én ze leren waar ze goed in zijn. Ze breiden hun sociale netwerk uit en krijgen meer contacten met jongeren zonder beperking. De jongeren krijgen een vergoeding en na afloop een certificaat. Het traject vormt een goede basis voor een vervolgopleiding of werk. 

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

De deelnemende organisaties leren hoe zij jongeren met een beperking kunnen begeleiden. Hoe zij belemmeringen kunnen wegnemen en hoe zij deze jongeren beter betrekken bij hun aanbod. Ook wordt het netwerk van de organisatie groter en meer divers. Doordat jongeren zonder beperking meer contacten krijgen met andere jongeren, ontstaat meer onderling begrip. 

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  1. Welke leerlingen nemen deel? Welk onderdeel (horeca, media, sport, art, etc.) kiezen ze, bij welke aanbieder, in welke periode?
  2. Welke competenties ontwikkelen ze en welk certificaat ontvangen jongeren? 
  3. Hoe is de mentale en sociale ontwikkelingen van de jongeren in de lokale PA trajecten aan het begin, halverwege en aan het einde van het programma? Aspecten als tevredenheid, persoonlijke ontwikkeling, de werkzame elementen, knelpunten en succesfactoren zijn daarbij aan de orde. 
  4. Hoe verloopt het proces van de benodigde lokale samenwerking? Ook hierbij zijn aspecten als de werkzame elementen, knelpunten en succesfactoren aan de orde.

Doelgroep 

Jongeren van 14 tot 25 jaar met een visuele, auditieve, motorische of verstandelijke beperking, chronische aandoening en/of gedragsproblematiek. 

Regio

Landelijk

Meer informatie

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
743001101
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. Mannen
Verantwoordelijke organisatie:
Special Heroes