Mobiele menu

Ik ben P.A. 2.0 - Jongeren met een beperking en maatschappelijk participeren

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Dit project is een opschaling van het programma ‘Ik ben P.A.’ (Professional Assistant). In het project werken jongeren met een beperking samen met jongeren zonder beperking aan een maatschappelijk doel. Ze zetten zich bijvoorbeeld in voor een sport- of cultuurvereniging, school, kinderopvang of ouderenzorginstelling. Deelnemers starten met een training, waarbij het aantal bijeenkomsten afhankelijk is van het niveau van de jongere en het type beperking. In de training leren ze bijvoorbeeld plannen en organiseren, samenwerken en overleggen, omgaan met druk en tegenslag, uitleggen van activiteiten en het inzetten van materialen. In het praktijkdeel werken de jongeren als P.A. aan dezelfde competenties en worden ze individueel begeleid vanuit de betreffende organisatie en de praktijkbegeleider. Aan het eind van het traject presenteert de jongere aan de andere jongeren, de begeleiders en ouders wat hij/zij in het traject heeft gedaan, wat hij/zij heeft ontwikkeld en hoe hij/zij dit heeft ervaren.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Deelnemers ervaren dat ze van betekenis kunnen zijn voor anderen en voelen dat ze meetellen. Dit levert zelfvertrouwen en trots op. Ze breiden hun sociale netwerk uit, oriënteren zich op hun interesses en mogelijkheden in de samenleving en ontwikkelen nieuwe kennis en vaardigheden. Ook is er een vergoeding die de jongeren mogen gebruiken voor verdere talentontwikkeling. Een bewijs van deelname en het Ik ben P.A. certificaat zijn bovendien mooie toevoegingen aan het cv.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Het project draagt bij aan meer aandacht, begrip en ontmoeting met jongeren met een beperking. Binnen de betrokken organisaties ontstaat daarmee meer ruimte voor nieuwe deelnemers en een veiliger socialer klimaat. Ook de ouders van deelnemers raken betrokken wanneer zij zich gezien en gesteund voelen, en zien dat hun kinderen grenzen verleggen. Dit alles draagt bij aan een meer inclusieve samenleving.

Doelgroep

Jongeren met een beperking

Regio/gemeente(n)

Landelijk

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Dit project is een opschaling van een proeftuin uit de 1e subsidieronde en stimuleert jongeren met een beperking om zich, samen met jongeren zonder beperking, maatschappelijk in te zetten bij vrijetijd-aanbieders. Jongeren kiezen voor sport,cultuur, scouting,etc. Special Heroes Nederland zet dit,in samenwerking met partners,binnen lokale netwerken op. De maatschappelijke diensttijd (MDt) wordt voormgegeven door het “Ik ben P.A.” (Professional Assistent) programma. “Ik ben P.A.” nodigt jongeren met een beperking uit te ervaren hoe het is maatschappelijk van toegevoegde waarde te zijn door als vrijwilliger voor anderen (organisaties) van betekenis te zijn. Zij oriënteren zich als P.A. op interesses, mogelijkheden en het ontwikkelen van hun competenties binnen gekozen richtingen/praktijkplekken. 1000 jongeren, ouders, 50 scholen/verenigingen realiseren samen MDt. Zo krijgen jongeren met een beperking de kans zich te ontwikkelen, en een aantrekkelijke, actieve en maatschappelijke bijdrage aan de sport- of cultuurvereniging van hun keuze te leveren. Het accent in dit project op scholen/verenigingen/gemeenten in nieuwe provincies (waar het project nog niet actief is).

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
743002058
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. Mannen
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Special Heroes Nederland