Mobiele menu

Ikigai brengt met Schooljudo kinderen uit Bergen op Zoom in beweging

Projectomschrijving

Dit plan is opgesteld door Sportschool Ikigai met als doel om middels Schooljudo 900 kinderen (per jaar) in Bergen op Zoom plezier te laten ervaren in bewegen en vervolgens sport een vast onderdeel te laten uitmaken van hun leven. Het plan wordt uitgevoerd als project onder de vlag van JOGG in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom, De FitFabriek, Schooljudo en de GGD. Wanneer kinderen plezier ervaren in bewegen zullen zij eerder geneigd zijn om voor een leven lang sport te kiezen. Middels de interventie Schooljudo zullen wij kinderen in de leeftijd 6 t/m 12 jaar afkomstig uit de lage SES wijken Gageldonk, Fort Zeekant, Warande, Borgvliet bereiken. Schooljudo is een traject wat ingezet wordt tijdens schooltijd. Om de doelgroep in contact te brengen met het lokale sportaanbod worden kinderen, leerkrachten en ouders gefaseerd begeleid en gee¨nthousiasmeerd voor lidmaatschap bij de lokale sportclubs.

Verslagen


Eindverslag

Met het project "Ikigai brengt met Schooljudo kinderen uit Bergen op Zoom in beweging" in Bergen op Zoom is gedurende twee schooljaren op zeven basisscholen gewerkt aan sociaal emotionele vaardigheden van kinderen. die zij de rest van hun leven kunnen gebruiken wanneer zij met elkaar omgaan.
Naast respect, weerbaarheid en discipline komen de waarden vertrouwen en samenwerken op speelse wijze aangeleerd. Wij noemen dit: Skills4Life.

Het schooljudo project is gestart op enkele scholen in Bergen op Zoom. De scholen liggen in wijken waar de bewoners niet veel inkomsten hebben. Naast de basisbehoeften is er nauwelijks geld om bijvoorbeeld te sporten.
Middels de judolessen op de scholen en de mogelijkheid om daarna proeflessen te volgen bij de club in de buurt
willen we deze kinderen de mogelijkheid aanbieden om lekker te sporten.

In het schooljaar 2018-2019 zijn vijf scholen van start gegaan met in totaal 33 groepen. Hiervan hebben drie kinderen de weg naar de judoclub gevonden, maar is er inmiddels een ook alweer gestopt.

Samenvatting van de aanvraag

Dit plan is opgesteld door Sportschool Ikigai met als doel om middels Schooljudo 900 kinderen (per jaar) in Bergen op Zoom in beweging te krijgen en te houden. Sportschool Ikigai heeft in januari 2018 sportschool Sankaku overgenomen. Het plan wordt uitgevoerd als project onder de vlag van JOGG in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom, De FitFabriek, Schooljudo en de GGD. Wanneer kinderen plezier ervaren in bewegen zullen zij eerder geneigd zijn om voor een leven lang sport te kiezen. Middels de interventie Schooljudo zullen wij kinderen in de leeftijd 6 t/m 12 jaar afkomstig uit de wijken; Gageldonk, Fort Zeekant, Warande, Borgvliet bereiken. Schooljudo is een traject wat ingezet wordt tijdens schooltijd. Om de doelgroep in contact te brengen met het lokale sportaanbod worden kinderen, leerkrachten en ouders gefaseerd begeleid en geënthousiasmeerd voor lidmaatschap bij de lokale sportclubs.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524007335
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
H.L. Markgraaff
Verantwoordelijke organisatie:
Sportschool Ikigai