Mobiele menu

IkPas als bijdrage aan een positieve gezondheid

Projectomschrijving

Zwolle Gezonde Stad ontwikkelt samen met het lectoraat verslaving van
Hogeschool Windesheim een toolkit voor het
a. stimuleren van bedrijven en haar werknemers in de regio's van Zwolle Gezonde Stad en Vitaal Vechtdal tot deelname aan IkPas, 30 of 40 dagen zonder alcohol en
b. ondersteunen van bedrijven en werknemers tijdens de actie.

De toolkit wordt na oplevering beschikbaar gesteld aan GGD-regio's in de rest van het land ter ondersteuning van de werving en organisatie van IkPas.
IkPas sluit nauw aan bij het gedachtegoed van positieve gezondheid en haar 6 dimensies.
Doel van IkPas is om door het opdoen van leerervaringen tijdens een collectief gekozen abstinentieperiode deelnemers meer bewust te maken van de rol van alcohol in hun leven. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers op de korte en langere termijn bewustere keuzes maken en er een bewuster drinkpatroon op nahouden, met een gezondere leefstijl als gevolg. Het drinken van alcohol blijkt hierdoor weer een keuze in plaats van een gewoonte.

Factsheet

Toolkit

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Met dit project wordt in opdracht van en in samenwerking met Zwolle Gezonde Stad door het lectoraat verslaving van Hogeschool Windesheim een toolkit ontwikkeld voor het a. stimuleren van bedrijven en haar werknemers tot deelname aan IkPas, 30 of 40 dagen zonder alcohol en b. ondersteunen van bedrijven en werknemers tijdens de actie. Het gaat dan zowel om bedrijven die momenteel al participeren in Zwolle Gezonde Stad als om nieuwe bedrijven in de regio. Daarnaast zal de toolkit ook benut worden in de regio Vechtdal in het kader van het gezondheidsproject Vitaal Vechtdal. De toolkit is overdraagbaar naar andere regio's en zal na oplevering gepresenteerd worden en beschikbaar worden gesteld aan GGD-regio's in de rest van het land ter ondersteuning van de werving en organisatie van IkPas. IkPas is een activiteit die nauw aansluit bij het gedachtegoed van positieve gezondheid en haar 6 dimensies. Doel van IkPas is om door het opdoen van leerervaringen tijdens een collectief gekozen abstinentieperiode deelnemers meer bewust te maken van de rol van alcohol in hun leven. Hierdoor gaan deelnemers in de toekomst mogelijk bewustere keuzes maken en houden ze er een bewuster drinkpatroon op na, met een gezondere leefstijl als gevolg. Het drinken van alcohol wordt dan weer een keuze in plaats van een gewoonte. Uit onderzoek blijkt dat IkPas in meerdere opzichten effectief is, zowel op de korte als de langere termijn. Naast fitheid, beter slapen, gewichtsafname, verbetering in de relationele sfeer en bewustwording ten aanzien van het eigen alcoholgebruik tijdens de IkPas-periode (gemeten 6 weken na afloop) blijken deelnemers op de langere termijn (6 maanden) significant matiger alcoholgebruik te vertonen. Vanuit haar opzet van een beweging met publiek-private samenwerking en passend binnen haar doelstellingen wil Zwolle Gezonde Stad zoveel mogelijk zorginstellingen en bedrijven in en rondom Zwolle stimuleren om collectieve deelname te promoten onder haar werknemers. Argumenten voor deelname zijn gelegen in aspecten als teambuilding, gezondheid en fitheid op het werk en ondersteuning van beleid rondom preventie van ziekteverzuim. Via hun werkgever zullen veel burgers bereikt worden, (en daarmee automatisch ook inwoners van de prioriteitswijken in Zwolle Gezonde Stad). Bovendien biedt deze specifieke setting op het eerste gezicht uitstekende mogelijkheden voor uitwisseling van ervaringen en het geven van onderlinge steun. Met een dergelijke aanpak tracht Zwolle Gezonde Stad een aantal vliegen in één klap te slaan. Naast de bewustwording ten aanzien van het eigen alcoholgebruik bij de participanten wordt IkPas gezien als een veelbelovende aanpak om goed voorbeeldgedrag te vertonen richting jongeren in de directe en indirecte omgeving. Onlangs gaf een kleinschalige studie van het lectoraat verslaving in de gemeente Hardenberg aanwijzingen dienovereenkomstig (Bovens et al, 2016). Daarnaast is een dergelijke actie een goede aanvulling op bedrijfsgezondheidsbeleid en zet dit (weer) op de kaart. En tenslotte biedt Zwolle Gezonde Stad een dergelijke aanpak de mogelijkheid haar betekenis uit te breiden naar nieuwe bedrijven en ook de samenwerking met het belendende Vitaal Vechtdal te verstevigen. De toolkit wordt ontwikkeld middels deskresearch, een literatuurstudie en een veldonderzoek bij minimaal een zorginstelling en een bedrijf in de regio Zwolle. De inhoud en samenstelling van de toolkit zal vervolgens gepresenteerd en getoetst worden in bijeenkomsten in Zwolle en in de regio Vechtdal en na feedback in januari 2017 worden opgeleverd. Vervolgens zal de toolkit worden ingezet bij IkPas 2017 (start 1 maart 2017), zowel in de regio's Zwolle en Vechtdal als landelijk. Voor dit laatste zal na completering van de toolkit deze landelijk worden verspreid onder de projectleiders van IkPas in elke participerende GGD-regio.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
50004454
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Mr. dr. R.H.L.M. Bovens
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Zwolle