Mobiele menu

Image Guided Orientation and Navigation System for Blind and Visually Impaired People

Projectomschrijving

IMAGO: verbetert de mobiliteit bij visuele beperkingen

Sociale en economische participatie is een groot probleem voor mensen met een visuele beperking. Zelfstandige mobiliteit is hierbij een belangrijke factor. De ondersteuning van die mobiliteit is in de afgelopen honderd jaar – na de introductie van de geleidehond of de wit-rode taststok – nauwelijks verbeterd. Moderne beeld- en navigatietechnologie biedt nu nieuwe mogelijkheden.

Hoe het werkt

Het gebruik van satellietinformatie voor navigatie blijkt voor mensen met een visuele beperking in de praktijk niet nauwkeurig genoeg. IMAGO combineert beschikbare satellietinformatie met actuele beeldinformatie, opgevangen met een camera. Eenvoudige tweedimensionale beelden (foto’s) worden met behulp van algoritmen verwerkt tot 3D-positiebepalingsinformatie die onafhankelijk van satellietinformatie kan functioneren. De informatie over iemands positie wordt omgezet in relevante navigatie-instructies, die tactiel (via het tastgevoel) worden doorgegeven aan de gebruiker van het IMAGO-apparaat.

Wat het oplevert

De ondersteunende technologieën van IMAGO kunnen de zelfstandige mobiliteit ondersteunen van mensen met een visuele beperking. In de praktijk is gebleken dat de verbeterde nauwkeurigheid in de locatiebepaling nog onvoldoende is voor een effectieve en werkbare toepassing van de technologie. Binnen het IMAGO-consortium is daarom gewerkt aan de integratie van de ontwikkelde technologie in blindenstokken en andere hulpmiddelen voor mobiliteitsondersteuning. Daarbij is het onder meer de uitdaging om de snelheid van de dataprocessing te verbeteren.

Voor wie

Voor mensen met een visuele beperking, maar ook voor de groeiende groep ouderen en mensen met andere beperkingen dan een visuele.

Verslagen


Eindverslag

Het IMAGO project heeft als doel om een nieuw mobiliteit begeleiding systeem voor met name blinden en slechtzienden, waarvan het merendeel ouder is dan 55 jaar te ontwikkelen en te valideren. Binnen IMAGO wordt een technologie ontwikkeld waarbij met behulp van 2 dimensionele foto’s uiteindelijk een 3 dimensionaal beeld wordt gebouwd van een fysieke omgeving. Specifieke IMAGO algoritmes maken het mogelijk in dit virtuele 3D model posities te bepalen met een hoge graad van nauwkeurigheid zonder dat hierbij sprake is van satellietondersteuning. Door nu nieuwe opnames te maken en deze zeer snel te vergelijken met het 3D model is het mogelijk een positie te bepalen en van hieruit te navigeren om een door de gebruiker gewenste route te volgen. De navigatie instructies worden hierbij tactiel gecommuniceerd naar de gebruiker met een beperking. De IMAGO oplossingen worden samen met eindgebruikers ontwikkeld en getest.
Het IMAGO project is een samenwerking tussen eindgebruikers organisaties in Nederland en België, de RWTH in Aken en Nederlandse SME bedrijven welke op hun terrein marktleiders zijn in algoritme ontwikkeling en toepassing, het ontwikkelen van robuuste infrastructuur voor dagelijks gebruik door onder andere blinden, slechtzienden en ouderen en snelle data opslag en data vinden.

Samenvatting van de aanvraag

In Europe 0.9 Million people are blind and 12 Million are visually impaired. Global the numbers are over 160 million. Over 60% of the blind and visual impaired in Europe are now 60 years of age or older. The WHO expects further growth of 30-50% within next 10-15 years related to aging and diabetes. Despite all new technologies mobility for visually impaired still relies on remembering routes and using a long cane. Travelling outside a limited comfort zone requires help from others. Unnecessary economic and civil isolation is a consequence. High accuracy mobility is a clear unmet need. Today satellite receivers have the size of a coin. However high accuracy positioning is still lacking due to quality and availability of satellite signals. The future of satellite navigation offers no solution in for the next decades. The IMAGO project will deliver a new positioning method. Based on 2D movie processing a new positioning method will fill the satellite gap for pedestrian navigation. This method will be based on video processing, comparing pre-walked and geo-tagged route movie frames to the current recorded scene. An image-based positioning and navigation system will be implemented at the functional prototype level and validated with users. The IMAGO consortium connects partners with specific technological and application domain knowledge. Users from the Netherlands, Germany and Belgium will be involved in the IMAGO project. Users will validate the systems during the various stages of development. The consortium has a strong knowledge and expertise potential by including partners like I-Cane Social Technology, Mediafiler, RWTH Aachen and Applied Biomedical Systems. Results of the IMAGO project will be implemented in the new I-Cane systems which will deliver independent mobility (in- and outdoor) for visually impaired. The IMAGO insights will also be transferred and applied in other assistive technology for the growing aging population.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
320400007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2012
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. J. Slijp
Verantwoordelijke organisatie:
Applied Biomedical Systems BV