Mobiele menu

Images and cue reminders to reduce implicit risk taking in the context of alcohol use

Het project is gericht op het verminderen van alcoholgebruik bij jongvolwassenen via een tweetal strategieën, imago verandering en cue reminders. Imago’s zijn stereotype ideeën die mensen hebben over bijvoorbeeld een roker, drinker of sporter (stoer, egoïstisch, populair). Deze imago’s beïnvloeden in belangrijke mate hoe wij ons gedragen, bewust en onbewust (‘Ik wil (niet) zo zijn als….’). Imagoverandering is gericht op het verminderen van positieve kenmerken van risicoimago’s, en het benadrukken van positieve kenmerken van wenselijke imago’s. Dit stimuleert het nastreven van wenselijke imago’s. Cue reminders zijn materiële zaken of situaties, die mensen een geheugensteuntje bieden om zich wenselijke imago’s te herinneren: elke keer dat iemand een cue ziet activeert dit imago gedachten. Beide strategieën worden geëvalueerd binnen een bestaand internetprogramma ‘drinktest.nl’, met het doel de effectiviteit van dat programma te vergroten. Vooronderzoek tot dusver toont aan dat jongvolwassenen verschillende alcoholimago’s onderscheiden, met elk specifieke kenmerken. Met deze bevindingen kan de imagostrategie ontwikkeld worden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
121020020
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2014
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Dr. P. Empelen
Verantwoordelijke organisatie:
TNO