IMCoach

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Jongeren coachen tijdens hun maatschappelijke diensttijd leerlingen van de IMC Weekendschool, waar gemotiveerde kinderen leren om vanuit hun eigen talenten en interesses keuzes te maken voor hun toekomst. De jonge coaches kiezen zelf wat ze gaan doen. Ze begeleiden bijvoorbeeld leerlingen tijdens de lessen, geven zelf les of helpen met huiswerk. Maar ze kunnen ook kinderen die nieuw zijn in Nederland begeleiden bij hun integratie. Of basisschoolkinderen voorbereiden op hun CITO-/Entreetoets en de middelbare school. Tijdens de schoolvakanties is er bovendien ruimte om sportieve activiteiten en uitjes te organiseren.

Wie meedoet, krijgt trainingen van medewerkers van de weekendschool om zich goed voor te bereiden op zijn/haar taken. Gedurende de diensttijd blijft er begeleiding beschikbaar. Omdat de kinderen een (cultureel) diverse achtergrond hebben, probeert IMC Weekendschool zoveel mogelijk verschillende groepen jongeren te betrekken.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Leren door kinderen te helpen staat centraal tijdens dit project. De coaches leren een rolmodel te zijn, kinderen te inspireren en écht van betekenis te zijn. Maar ze helpen ook zichzelf: ze ontwikkelen competenties die handig zijn voor de arbeidsmarkt, maken kennis met andere culturen en krijgen een Europass voor vrijwilligers. Hierin staat wat de jongere heeft geleerd – handig voor bijvoorbeeld sollicitaties. Verder krijgen ze een waardebon voor o.a. sportevenementen en kunnen ze studiepunten verdienen. Én ze leren zichzelf kennen als maatschappelijk betrokken burger.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

IMCoach draagt niet alleen bij aan de kwaliteit van de weekendschool, het geeft ook een boost aan de sociale cohesie die de school wil versterken. Daarnaast: doordat jongeren structureel aan de slag gaan binnen de weekendschool, zullen ze meer verantwoordelijkheidsgevoel krijgen, plús meer begrip voor situaties van anderen. En het werk als coach inspireert om te blijven bijdragen aan een sterkere samenleving.

Onderzoeksvragen voor het project MDT

  • Hoe breng je samen met de jongeren vooraf de beoogde competenties goed in kaart voor het Europasscertificaat?
  • Welke meerwaarde heeft het certificaat voor de jongeren als aanvulling op hun cv?

Doelgroep

Jongeren van 14 tot 30 jaar

Regio

Flevoland, Gelderland, Groningen, Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland

Meer informatie

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
IMCoach is de naam van het project dat in het kader van het Actieplan Maatschappelijke Diensttijd voor de tweede tranche van de subsidieronde in aanmerking wil komen. Het is een samenwerkingsverband tussen IMC Weekendschool en CINOP. Wat doet IMC Weekendschool? IMC Weekendschool is de plek waar kinderen (11-14 ) in wijken waar dat het hardst nodig is voorbereid worden op de belangrijkste stap na hun schoolbestaan: vanuit hun eigen talenten en interesses geïnformeerde keuzes maken voor hun toekomst . Ons doel is dat jongeren van alle schoolniveaus en alle sociale achtergronden gemotiveerd hun plek in de samenleving kunnen innemen. Door lessen van bevlogen vak experts verruimen de kinderen hun blikveld, vergroten ze hun zelfvertrouwen en versterken ze hun binding met de maatschappij. Deze lessen worden gedurende drie jaar aangeboden op zondag op 10 vestigingen in Nederland . Ditzelfde programma wordt bij IMC On Tour ook aangeboden aan nieuwkomerkinderen tijdens hun taalklassen en bij IMC Basis aan kinderen in het reguliere basisonderwijs. IMCoach wil een maatschappelijke diensttijd voor 225 jongeren organiseren als coach voor leerlingen van IMC weekendschool, van IMC On Tour en van IMC Basis. We willen werven onder alumni van de weekendschool en ook onder jongeren die geen oud leerling zijn. Als coach kunnen de jongeren verschillende verantwoordelijkheden op zich nemen: -Begeleiden van de leerlingen tijdens de weekendschoolklassen -Geven van lessen op de weekendschool -Helpen met huiswerk voor of na de lessen op zondag, organisatie van huiswerkklassen door de week -Het bieden van begeleiding bij de integratie van nieuwkomerkinderen (van On Tour) in de Nederlandse samenleving -Het helpen bij de voorbereiding van de CITO / Entreetoets -Het begeleiden en ondersteunen bij andere belangrijke stappen in het leven van de leerlingen -Het organiseren van activiteiten (sport , spel en uitjes) tijdens de vakanties De jongeren krijgen aan het eind van de Maatschappelijke Dienst Tijd een Europass certificaat , uitgegeven door CINOP en erkend door de Europese Commissie waarin beschreven staat welke competenties zij hebben opgedaan tijdens hun vrijwilligerswerk.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
743002028
Looptijd:
2019
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. Kinket
Verantwoordelijke organisatie:
IMC Weekendschool