Mobiele menu

Immuniteit na SARS-CoV-2 (Target to B [T2B] substudie)

Projectomschrijving

Bij gezonde mensen is nog niet duidelijk hoe lang ze beschermd zijn tegen het SARS-CoV-2 virus na een infectie en/of vaccinatie. Bij patiënten met een auto-immuunziekte is de onzekerheid over de mate van bescherming en duur van bescherming nog groter. Zij gebruiken in de regel afweer-onderdrukkende (immunosuppressieve) medicatie (ISM). Dit onderzoek richt zich op de effectiviteit van COVID-19 vaccinatie in deze patiëntengroep en kijkt of de specifieke immuniteit voor SARS-CoV-2 afneemt over de tijd in relatie tot de onderliggende auto-immuunziekte en de gebruikte medicatie.  

Doel

Het doel van dit onderzoek is onderzoeken of COVID-19 vaccinatie patiënten met een auto-immuunziekte genoeg beschermen tegen een COVID-19 infectie.

Achtergrond

Patiënten met auto-immuunziekten gebruiken vaak afweer- onderdrukkende (immunosuppressieve) medicatie (ISM). Het is onduidelijk of de COVID-19 vaccinaties even effectief zijn in deze groep patiënten en onder welke omstandigheden effectieve bescherming mogelijke onvoldoende zal zijn.

Onderzoeksopzet

In deze nationale studie worden de vaccinatieresponsen van patiënten met verschillende ISM vergeleken met de responsen van patiënten zonder ISM en van gezonden. De meeste deelnemers verzamelen met een vingerprik-setje thuis bloed en vullen vragenlijsten in over het beloop van hun ziekte en bijwerkingen. In het opgestuurde bloed wordt de hoeveelheid antistoffen gemeten tegen het virus. In een kleinere groep patiënten worden de onderliggende mechanismen in detail bestudeerd.

Te verwachten resultaten

Vaststellen of ISM een rol speelt in de effectiviteit van de vaccinatie en in welke mate dat is, afhankelijk van het type ISM. Daarnaast hopen de onderzoekers vast te stellen of de vaccinaties volledig veilig zijn. Deze resultaten zullen worden gebruikt om advies te geven over de noodzaak voor herhaalde vaccinaties.

Uitvoerende partijen

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Target to B (T2B) consortium

Context

Dit onderzoek is één van acht studies naar de werking van COVID-19 vaccinaties bij patiënten met een verstoord immuunsysteem. Deze mensen lopen een hoger risico op complicaties bij een COVID-19 infectie. Bovendien weten we nog niet goed genoeg of zij voldoende én voldoende lang worden beschermd na vaccinatie.

ZonMw faciliteert deze onderzoeken zodat patiënten, behandelaars en beleidsmakers met de kennis uit deze studies goede keuzes kunnen maken voor de vaccinatiestrategie. De studies werken met gestandaardiseerde protocollen en meetmethoden. Dat wil zeggen dat ze hun data op dezelfde manier verkrijgen en analyseren. Daardoor kunnen de resultaten uit de verschillende studies (bij verschillende patiënten) met elkaar worden vergeleken.

Meer informatie

Dr. Filip Eftimov, van Amsterdam UMC – Locatie AMC
Prof. dr. Taco Kuijpers, van Amsterdam UMC – Locatie AMC
Prof. dr. Marieke van Ham, van Sanquin

E-mailadres: t2b-covid@amsterdamumc.nl

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In general, vaccine responses are variably reduced in a large group of patients with auto-immune diseases (AID), mostly depending on the type and dose of the used immunosuppressive treatment(s). Currently, there is the pressing question whether vaccination against SARS-CoV-2 is less effective in these patients with immunosuppression (ISP). The main objective of this vaccination study is to elucidate whether the efficacy of SARS-CoV-2-targeted vaccination is reduced in ISP compared to patients with AID without immunosuppressive drugs or healthy individuals, and whether the persistence of SARS-CoV-2-specific immunity differs over time because of ISP. To get much better informed and prepared regarding current vaccination strategies, we will use the unique platform of our T2B consortium, a well-established close collaboration and infrastructure of 6 different academic hospitals, Reade, RIVM and Sanquin Blood Supply Foundation. Building on several clinical studies already initiated at the start of the SARS-CoV-2 pandemic by our clinical T2B partners, we will perform in-depth analysis of the humoral and cellular vaccine-induced immunity against SARS-CoV-2. In one of our previous prospective observational studies we focus on the longevity of the immune response in ISP after primoinfection and the role of this previous infection in the early vaccine response. In the current vaccination study in AID, we will collect longitudinal clinical data and samples from selected 3000 patients treated with frequently prescribed immunosuppressive drugs representing distinct categories within the wide spectrum of immunosuppression to determine vaccination efficacy in ISP. Humoral response in ISP upon vaccination will be compared to the humoral response in 1000 patients diagnosed with similar AID but without immunosuppression as well as to the response in healthy controls. In addition, we will determine the safety of vaccination and changes in disease activity of the underlying AID after vaccination (disease flaring), by comparing to a separate control group of 1000 patients with similar AID that are nót willing to be vaccinated. Together with our previous objectives, this will provide vital insights into the determinants, quality and longevity of the immune response in ISP patients that can be used to optimize vaccination regimens, providing guidance on the necessity and timing of additional booster vaccines and/or rational advice on restrictive measures to prevent SARS-CoV-2 (re)infection.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430072010007
Looptijd: 86%
Looptijd: 86 %
2021
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. T.W. Kuijpers
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC