Mobiele menu

Impact of the COVID-19 pandemic on patients with an inflammatory rheumatic disease

Projectomschrijving

De studie is oorspronkelijk opgezet om te onderzoeken of patiënten met een reumatische aandoening ernstiger ziek worden van een SARS-CoV-2 infectie ten opzichte van gezonde controledeelnemers, en wat het effect van afweer onderdrukkende medicijnen hierop is. Om deze vragen te beantwoorden hebben we een digitaal onderzoekplatform opgezet, en hebben we gebruik gemaakt van vingerprikken om bloed van deelnemers te verzamelen. Deze combinatie maakte dat de dataverzameling volledig op afstand kon plaatsvinden, wat de efficiëntie enorm heeft vergroot.

De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat de meeste patiënten met reumatische aandoeningen géén verhoogd risico hebben op een ziekenhuisopname ten gevolge van een corona-infectie, met uitzondering van patiënten die worden behandeld met B-cel remmers. Daarnaast zagen we dat de antistofproductie na coronavaccinaties sterk was verminderd in patiënten die B-cel remmers kregen. Onze resultaten benadrukken dus dat het belangrijk is voor reumatologen om voorzichtig te zijn met het voorschrijven van B-cel remmers.

Verslagen


Eindverslag

De studie is oorspronkelijk opgezet om te onderzoeken of patiënten met een reumatische aandoening ernstiger ziek worden van een SARS-CoV-2 infectie ten opzichte van gezonde controledeelnemers, en wat het effect van afweer onderdrukkende medicijnen hierop is. Om deze vragen te beantwoorden hebben we een digitaal onderzoekplatform opgezet, en hebben we gebruik gemaakt van vingerprikken om bloed van deelnemers te verzamelen. Deze combinatie maakte dat de dataverzameling volledig op afstand kon plaatsvinden, wat de efficiëntie enorm heeft vergroot.

De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat de meeste patiënten met reumatische aandoeningen géén verhoogd risico hebben op een ziekenhuisopname ten gevolge van een corona-infectie, met uitzondering van patiënten die worden behandeld met B-cel remmers. Daarnaast zagen we dat de antistofproductie na coronavaccinaties sterk was verminderd in patiënten die B-cel remmers kregen. Onze resultaten benadrukken dus dat het belangrijk is voor reumatologen om voorzichtig te zijn met het voorschrijven van B-cel remmers.

Aan het begin van de coronapandemie hebben we bij Reade in samenwerking met het Amsterdam UMC een grootschalig onderzoek opgezet om de gevolgen van de coronapandemie te vergelijken tussen patiënten met een auto-immuunziekte en gezonde controles. Op dit moment doen ruim 3.500 patiënten en 1.100 gezonde controles mee aan het onderzoek. Vanwege de coronamaatregelen en de schaal waarop het onderzoek uitgevoerd wordt, is er een digitaal platform ontwikkeld waarmee de gegevens worden verzameld. Dankzij dit platform hebben we 3 maanden na de start van het onderzoek al laten zien dat patiënten met reuma zichzelf strenger isoleren ten opzichte van mensen zonder reuma, een bevinding waar tot dan toe alleen nog over gespeculeerd werd. Daarnaast hebben we een infrastructuur ontwikkeld waarbij deelnemers via een vingerprik thuis bloed kunnen afnemen. Dit bloed sturen zij op naar het laboratorium, waarna het wordt onderzocht op antistoffen tegen het coronavirus. Op deze manier kan op betrouwbare wijze in kaart worden gebracht of iemand besmet is geweest met het coronavirus.

De komende periode zal in het teken staan van het verwerken van alle gegevens, zodat we antwoord kunnen geven op onze belangrijkste onderzoeksvraag: "Worden patiënten met een auto-immuunziekte ernstiger ziek van corona ten opzichte van mensen zonder een auto-immuunziekte?" Tot slot zal het onderzoek nog een jaar verder gaan om de lange termijn gevolgen van de coronapandemie in kaart te brengen.

Samenvatting van de aanvraag

RESEARCH QUESTION The primary objective of this project is to compare the disease severity of COVID-19 between patients with a rheumatic disease and healthy controls. We will focus on differences in the antibody response to SARS-CoV-2 between these groups. The negative effect of the pandemic on the lives rheumatic patients and healthy controls will also be studied by evaluating the preventive measures taken, changes in the use of immunosuppressive medication and the effect on the disease activity of the rheumatic disease. URGENCY Patients with a rheumatic disease who use immunosuppressive medication are vulnerable and have an increased risk to experience an infection. During the current pandemic, these patients have serious concerns about getting infected with SARS-CoV-2, their chances to become severely ill and the development of immunity towards SARS-CoV-2. However, rheumatologists are not able to give their patients 'evidence-based' advice regarding medication use and preventive measures. Therefore, it is essential to obtain more insight in the disease course of COVID-19. HYPOTHESIS We expect that the disease course of COVID-19 is more severe in rheumatic patients compared to healthy controls. Also, use of immunosuppressive medication might have an effect on the antibody response towards SARS-CoV-2. This might have a (negatieve) effect on the lives of patients with a rheumatic disease. ACTION PLAN/STRATEGY This project describes a prospective observational cohort study with a follow-up of 6 months. The study will be conducted at Reade and the Amsterdam UMC. We aim to include all rheumatic patients in the Amsterdam area. Study subjects will be asked to complete three questionnaires and draw blood two times, using a self-test that can be performed at home. A unique assay will be used to detect antibodies towards SARS-CoV-2 in the obtained material. The questionnaires will provide insight in the effect of the pandemic on the lives of all study subjects.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430022010020
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
L. Boekel
Verantwoordelijke organisatie:
Reade