Mobiele menu

Impact en methodiek van wetsevaluaties in de gezondheidszorg

Projectomschrijving

Hoe dragen wetsevaluaties op een productieve manier bij aan een lerende overheid? Deze vraag is de aanleiding voor dit onderzoek. We willen deze vraag beantwoorden door enerzijds te komen tot meer duidelijkheid over wat een goede methodiek is voor wetsevaluaties. Daarnaast gaan we in op de impact die wetsevaluaties hebben in beleid en praktijk en op de factoren die die impact bepalen in termen van kennisbenutting. Het onderzoek is gebaseerd op de praktijk van het ZonMw programma Evaluatie regelgeving en sluit daarmee goed aan op die praktijk. Tevens past dit onderzoek bij het gedachtegoed van de lerende overheid en de pilot Lerend evalueren. Daardoor leidt dit onderzoek tot zeer toepasbare resultaten. Tenslotte maken de internationale publicaties uit dit onderzoek de 20-jarige inzet van ZonMw en het ministerie van VWS op het vlak van wetsevaluaties toegankelijk voor een internationaal (wetenschappelijk) publiek. Daarmee plaatst dit onderzoek zich in het domein van Research on Research.

Producten

Titel: The impact of ex-post legislative evaluations: a scoping review
Auteur: Knap, L.J., Gameren, R. van, Sankatsing, V.D.V., Legemaate, J., Friele, R.D.
Magazine: Journal of Legislative Studies
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.tandfonline.com/doi/citedby/10.1080/13572334.2022.2160289?scroll=top&needAccess=true
Titel: The Impact of Ex-Post Legislative Evaluations in Healthcare: A Mixed Methods Realist Evaluation Study Protocol for Conducting Case Studies
Auteur: Knap, L.J., Legemaate, J., Friele, R.D.
Magazine: International Journal of Qualitative Methods
Link: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/16094069231184126
Titel: Factors influencing the impact of ex-post legislative evaluations: a scoping review
Auteur: Knap, L.J., Friele, R.D., Gameren, R. van, Legemaate, J.
Magazine: Journal of Legislative Studies
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13572334.2023.2268320

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Sinds 1997 kent ZonMw een programma voor de evaluatie van wet- en regelgeving (Huijbregts & Slijper, 2013), waarbinnen ruim 40 wetsevaluaties zijn uitgevoerd (sept 2018). Het programma is opgezet om bij te dragen aan de kwaliteit van de wetgeving in de gezondheidszorg. De wetsevaluaties worden uitgevoerd door onafhankelijke, multidisciplinaire onderzoeksgroepen, die per onderzoek worden geselecteerd. Elke evaluatie vindt zijn weg in beleid en praktijk. Deze twintigjarige ervaring is een potentieel rijke bron van relevante kennis en ervaring over de methodiek van wetsevaluaties. Met dit voorstel voor een promotie onderzoek “impact en methodiek van wetsevaluaties in de gezondheidszorg” willen wij deze bron ontsluiten. We maken de daarin besloten lessen, over impact en methodiek, toegankelijk voor toekomstige wetsevaluaties. Daarmee draagt dit onderzoek bij aan de vergroting van de impact van het ZonMw programma evaluatie van wet- en regelgeving, de bruikbaarheid van deze wetevaluaties voor beleid en praktijk en aan de kwaliteit van wetgeving in de gezondheidszorg. Het doel van dit onderzoek is te komen tot een gefundeerd inzicht in de methodiek voor en impact van de evaluatie van wet- en regelgeving in de gezondheidszorg, dat praktisch toepasbaar en wetenschappelijk onderbouwd is. Om dit te bereiken worden kennis en inzichten uit de literatuur over wetsevaluaties en de impact hiervan verzameld. Dit overzicht vormt vervolgens het kader waarmee de wetsevaluties van het ZonMw programma worden beschreven en geanalyseerd. Die analyse leidt tot een overzicht van bruikbare wetsevaluatiemethodieken en factoren die de impact beinvloeden. Ter verdieping wordt een aantal case-studies uitgevoerd met als vraag wat de impact is van een aantal uitgevoerde wetsevaluaties. Bij het onderzoek betrekken we actief de ‘wetsevaluatiecommunity’, zoals betrokken bij eerdere wetsevaluaties, ZonMw commissieleden en gebruikers van wetsevaluaties, zoals ambtenaren van het Ministerie en vertegenwoordigers uit het veld. Dit onderzoek levert een proefschrift, gebaseerd op een vijftal wetenschappelijke artikelen. Die artikelen worden open access gepubliceerd. Op die manier wordt niet alleen de kennis over methodieken toegankelijk gemaakt, maar wordt ook de 20-jarige inzet van ZonMw op het vlak van wetsevaluaties toegankelijk voor een internationaal publiek. Naast deze academische publicaties wordt ook een handzaam overzicht opgesteld van de uit dit onderzoek voortkomende bruikbare wetsevaluatiemethodieken en perspectieven op impact.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
34008901
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. ir. R.D. Friele
Verantwoordelijke organisatie:
Nivel