Impact Generator 2.0

Projectomschrijving

MDT-reis

Een netwerk opbouwen en in je eigen wijk, een kleinschalig event organiseren waar volgens jou echt behoefte aan is? Die mogelijkheid krijgen jongeren in de MDT Impact Generator. Speciaal voor jongeren die willen investeren in hun toekomst én impact willen hebben op hun omgeving. Binnen 6 maanden ontdekken zij hoe je nieuwe deuren opent, voor jezelf en anderen. ‘Festival-College’, heet het trainingsprogramma dat zij gaan volgen. Op dit ‘college’ organiseren groepen van elk 6 deelnemers een event.

Impact Generator begint met een kennismaking, waarbij de jongeren hun persoonlijke doelen in kaart brengen en kennismaken met elkaar. Dan volgen 12 workshops waarin zij alles leren over het organiseren van evenementen en over persoonlijke ontwikkeling. Ook professionals uit de evenementenbranche delen hun ervaring en kennis met de deelnemers. Welke rol en taken je als deelnemer oppakt bij het organiseren van het event, bepaal je zelf.

Het project is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Deelnemers werken gemiddeld 7 uur per week aan het event. Zij onderzoeken vragen als: wat speelt er in de buurt? En waar wil ik iets aan doen? Denk aan thema’s als racisme, armoede, eenzaamheid, voedselverspilling of zwerfafval. De deelnemers worden daarbij begeleid om hun sociaal-maatschappelijke vaardigheden verder te ontwikkelen. De MDT eindigt met de uitvoering van het event en een feestelijke afsluiting met certificaat uitreiking.

Betekenis

  •     Voor jongeren

Als ‘Impact Generator’ leren de jongeren alles over het organiseren van een event en hoe zij het verschil kunnen maken: van produceren, programmeren en ontwerpen tot presenteren, financiën beheren, netwerken en organiseren. Zij ontwikkelen hun sociale- en werknemersvaardigheden en bouwen een netwerk op van leeftijds- en buurtgenoten, ondernemers en professionals uit de evenementenbranche. Dit vergroot hun kansen om door te stromen naar opleiding en werk.

  •     Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

De deelnemers aan Impact Generator leveren een bijdrage aan een sociale, betrokken en meer verbonden samenleving. Door evaluatie en monitoring ontstaat een innovatief en uitdagend, doorontwikkeld en bewezen MDT-aanbod, wat verder is uit te bouwen naar een landelijk dekkend netwerk. Daarmee stimuleert Impact Generator de professionele ontwikkeling van de MDT en het jongerenwerk.

Doelgroep

Jongeren tot 27 jaar

Regio

Groot-Amsterdam

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
In maart 2020 hebben we onze MDT proeftuin Events4All succesvol afgesloten. We bereidden ons voor op call MDT4B, terwijl Nederland in diezelfde maand getroffen werd door de Covid19-pandemie (Corona). Met de intelligente Lockdown (12 maart 2020) verplicht de regering dat de eventindustrie, waarop onze werkwijze is geënt, tot september 2020 op slot gaat. Onze partners uit de eventindustrie raken in een crisis en duidelijk wordt dat onze werkwijze en leer/werkomgeving tijdelijk niet meer toepasbaar is in deze branche. Een heroriëntatie op onze werkwijze is noodzakelijk. Begin mei is afgekondigd dat er meer ruimte gaat ontstaan voor kleine events (maximaal 100 personen). We zijn flexibel en we zien kansen om onze leerwerkomgeving te verplaatsen naar kleinere, lokale wijkgerichte events. In Events4All zijn in 2019 reeds stappen gezet en is ervaring opgedaan om wijkgericht te gaan werken. De SDG’s vormen hierbij de rode draad in de zoektocht naar zingeving bij jongeren, de straat, wijk en de stad. We zetten storytelling in als tool om met jongeren naar een lokale vertaling van SDG’s te komen. Kernwoorden hierbij zijn: empathie, life design, co-creatie, ontdekken, experimenteren en verbinden. Dit biedt kansen om ons programma door te zetten om persoonlijke en maatschappelijke impact te maken. Op 7 mei gaan we in gesprek met de deelnemersraad EventHands (hierna deelnemersraad), Raad van Toezicht, directie en medewerkers over kansen, uitdagingen en oplossingen. De risico’s en belemmeringen worden gewogen tegenover de ambities, passie en mooie resultaten uit de eerste proeftuin. Vragen die voorliggen zijn: Is het aantrekkelijk genoeg om je als jongere in te zetten bij kleine events in de wijk, zonder grote aansprekende festivals als leerwerkomgeving? Is het daarmee haalbaar om voldoende jongeren te enthousiasmeren voor deelname? De deelnemersraad schat in dat mede door de coronacrisis jongeren zich in willen inzetten voor hun buurt en naar persoonlijke impact willen komen. De behoefte onder jongeren is groot om anderen te ontmoeten, te bouwen aan cv, netwerk en om van betekenis te zijn. Zingeving, zelfversterking, ondernemen, meedenken over nieuwe oplossingen, spreekt jongeren aan (uit: verslag I.G. 2.0 MDT projectgroep 7 mei, 2020). Hiermee leveren zij tevens een bijdrage aan een sociale, inclusieve en meer verbonden samenleving. Vrijwillige deelname en intrinsieke motivatie vormen de basis voor persoonlijke ontwikkeling. Als deelnemer krijg je er een hoop voor terug: netwerk, een certificaat, versterking van je hard en soft skills en een kleine vergoeding. Minister Blokhuis geeft op 14 mei 2020 aan dat iets doen voor een ander is zelden zo relevant geweest als nu. Minister Rutte roept op 19 mei 2020 jongeren op mee te denken in nieuwe oplossingen. Op 12 mei besluiten we dat we deze uitdaging aan te gaan en in deze nieuwe werkelijkheid met I.G. 2.0 te starten. De coronacrisis en de verwachte recessie geeft ons extra motivatie om juist in deze tijd van betekenis te blijven voor en met jongeren. De MDT4B call zien wij daartoe als kans om aan de slag te gaan. De werkzame elementen en ontwikkelpunten uit Events4All zijn meegenomen in de opzet van I.G. 2.0. Hiermee maken we onze gedeelde ambitie waar door aanbod uit te breiden, in te bedden, te verduurzamen en te borgen. Bij de uitvoering staat de deelnemer centraal. De uitvoering vindt plaats door partners in 7 satellieten (locaties) in Amsterdam en 1 trial in Noord Nederland. Het projectteam I.G. 2.0 ondersteunt en faciliteert. Zo ontstaat er een strategische driehoek tussen deelnemer, partners en projectteam I.G. 2.0. Waar we met Events4all centraal werkten vanuit de Cliffordstudio in Amsterdam West, gaan we met I.G. 2.0 de wijken in en komen we naar jongeren toe. We benutten hun eigen leefomgeving als nieuwe leerwerkomgeving. In de relatief korte tijd van voorbereiding op deze aanvraag is er een breed draagvlak bereikt, met steun van bestaande preferred en nieuwe partners, onze deelnemersraad, HvA, APM, Stedelijke MDT Amsterdam Call 3 en ZonMw. De werkwijze achter het programma I.G. 2.0 wordt in Amsterdam met lokale partners gedeeld. De werkstructuur en wijze van opereren zijn vertaald naar taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (hierna TBV’s) en zijn maximaal geborgd in onderliggende overeenkomsten en intenties (zie bijlagen). Met realistische doelen zoeken wij naar haalbaarheid. Door monitoring en evaluatie verzamelen we data uit de satellieten. Deze data ondersteunen ons projectteam I.G. 2.0 om planmatig te werken en indien nodig tussentijds de aannames en verwachtingen bij te stellen. De MDT beweging verspreidt zich en samen met partners werken we aan borging en verduurzaming in het lokale en stedelijk beleidskader. De ontwikkeling van deze aanvraag voor I.G. 2.0 is mogelijk geweest dankzij de enorme inzet en betrokkenheid van onze deelnemersraad en partners. Daarmee leveren wij u namens de partners en de jongeren een gedragen aanvraag.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
743004052
Looptijd:
2020
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A.E.J. Smart
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting B-Challenged