Mobiele menu

The impact on HIV transmission of patient delay in accessing care after testing positive

Iemand met een nieuwe hiv-infectie wordt meteen verwezen naar een hiv-behandelcentrum. Hier krijgt de patiënt goede zorg, en worden nieuwe infecties voorkomen. Of iedereen die wordt doorverwezen zich ook inderdaad snel meldt bij een behandelcentrum, is niet bekend. Het RIVM zoekt dit uit. Het RIVM volgt nieuwe hiv-patiënten tot ze aankomen in de zorg. Zo wordt bekend of en hoeveel vertraging er optreedt tussen diagnose en zorg. Nieuwe hiv-patiënten op de soapoli en in een behandelcentrum, worden verzocht een vragenlijst in te vullen en krijgen een bloedafname. De vragenlijst laat zien of mensen die zich later melden, specifieke karakteristieken hebben. Als bekend is wie risico loopt laat zorg te krijgen, kan extra begeleiding aangeboden worden. Het bloedonderzoek wijst uit wat de besmettelijkheid is van nieuwe hiv-patiënten. Ook helpt het te berekenen in hoeverre mensen die bekend zijn met hiv maar niet in behandeling zijn, bijdragen aan de hiv-epidemie in Nederland.

Producten

Titel: Delay of entry into care in HIV positive individuals.
Titel: GIL
Titel: Escaide
Titel: Delay of entry into care in HIV positive individuals.
Titel: Tijd-to-zorg bij hiv patiënten in Nederland. Interim resultaten Hiv Delay studie.
Titel: Delay of entry into care in HIV positive individuals.
Titel: Delay of entry into care in HIV positive individuals.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
125010005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2008
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.A.B. van der Sande
Verantwoordelijke organisatie:
RIVM