Mobiele menu

The impact of Host restriction of Escherichia coli on Transmission dynamics and spread ofantimicrobial Resistance

De bacteriën die gezonde en zieke mensen en dieren bij zich dragen, kunnen bijdragen aan de verspreiding van antibioticaresistentie. Dat kan door overdracht van resistente bacteriën en door overdracht van stukken bacterieel DNA waar genen op liggen die voor resistentie coderen.

Doel

Het is niet duidelijk of overdracht, gevolgd door dragerschap, van bacteriën tussen dieren en mensen of tussen verschillende soorten dieren beperkt wordt door eigenschappen van de gastheer (dier of mens) en welke bacteriële factoren hiertoe bijdragen. Het zou kunnen dat kortdurende overdracht, gevolgd door overdracht van stukken DNA, belangrijker is dan dragerschap. Een beter begrip van de mechanismen die bijdragen aan persistentie van bacteriën in een gastheer (mens, dier) en aan overdracht van resistentie kan helpen bij het ontwikkelen van maatregelen voor de preventie van antibioticaresistentie.

Aanpak/werkwijze

Het HECTOR-consortium onderzoekt door middel van analyse van het genoom (het geheel van erfelijke informatie in een cel) van een groot aantal bacteriën afkomstig van dieren en mensen, door experimenten waarin bacteriën tussen verschillende diersoorten worden uitgewisseld en door analyse van de resultaten met behulp van wiskundige modellen.

(Verwachte) resultaten

Dit project heeft een genomische locus geïdentificeerd die codeert voor het siaalzuurmetabolisme met menselijke gastheeraanpassing van E. coli (Escherichia coli (E. coli) is een van de meest voorkomende bacteriën in de dikke darm van de mens en van warmbloedige dieren, zoals zoogdieren). Het wordt aanbevolen om deze locus en zijn rol in E. coli-interactie met de menselijke gastheer verder te onderzoeken. Een dergelijk onderzoek zou ons begrip van de mens moeten vergroten met betrekking tot kolonisatie, overdracht en infectie met antibioticaresistente E. coli en kan ook zorgen voor aanwijzingen voor risicobeoordeling en ontwikkeling van interventies.

Producten

Titel: The impact of host restriction of Escherichia colion transmission dynamics and spread of antimicrobial resistance (HECTOR)
Auteur: Amanda S Fivian-Hughes, Jenny M Ritchie, HuijunLong, Arnoud H M van Vliet1and Roberto M La Ragione
Titel: HECTOR: The impact of host restriction of Escherichia Coli on transmission dynamics and spread of antimicrobial resistance
Auteur: Boas van der Putten, Sébastien Matamoros, Constance Schultsz
Titel: Report HECTOR consortium meeting
Auteur: Boas van der Putten, Constance Schultsz, Dominique Jolivet

Verslagen


Eindverslag

De bacteriën die gezonde en zieke mensen en dieren bij zich dragen, kunnen bijdragen aan de verspreiding van antibioticaresistentie. Dat kan door overdracht van intacte levende resistente bacteriën en door overdracht van stukken bacterieel DNA waar genen op liggen die voor resistentie coderen. Het is niet duidelijk of overdracht, gevolgd door dragerschap, van intacte bacteriën tussen dieren en mensen of tussen verschillende soorten dieren beperkt wordt door eigenschappen van de gastheer (dier of mens) en welke bacteriële factoren hiertoe bijdragen. Het zou kunnen dat kortdurende overdracht, gevolgd door overdracht van stukken DNA, belangrijker is dan langdurige dragerschap. Een beter begrip van de mechanismen die bijdragen aan persistentie van bacteriën in een gastheer (mens, dier) en aan overdracht van resistentie kan helpen bij het ontwikkelen van maatregelen voor de preventie van antibioticaresistentie. Het One Health HECTOR (Host restriction of Escherichia Coli on Transmission dynamics and spread Of antimicrobial Resistance) consortium, bestaande uit onderzoekers van universiteiten en gezondheidszorginstituten uit Nederland, Duitsland, Spanje, Groot-Brittannië en Vietnam, onderzoekt deze vraag door middel van DNA (het genoom) analyse van een groot aantal bacteriën afkomstig van dieren en mensen uit verschillende regio’s (Europa, Vietnam), door experimenten waarin gelabelde bacteriën, die geselecteerd zijn op basis van de resultaten van de genoom analyse, in verschillende diersoorten worden onderzocht en door analyse van de resultaten met behulp van wiskundige modellen.
De bacteriën die gezonde en zieke mensen en dieren bij zich dragen, kunnen bijdragen aan de verspreiding van antibioticaresistentie. Dat kan door overdracht van hele resistente bacteriën en door overdracht van stukken bacterieel DNA waar genen op liggen die voor resistentie coderen. Het is niet duidelijk of overdracht, gevolgd door dragerschap, van hele bacteriën tussen dieren en mensen of tussen verschillende soorten dieren beperkt wordt door eigenschappen van de gastheer (dier of mens) en welke bacteriële factoren hiertoe bijdragen. Het zou kunnen dat kortdurende overdracht, gevolgd door overdracht van stukken DNA, belangrijker is dan dragerschap. Het One Health HECTOR (Host restriction of Escherichia Coli on Transmission dynamics and spread Of antimicrobial Resistance) consortium, bestaande uit onderzoekers van universiteiten en gezondheidszorginstituten uit Nederland, Duitsland, Spanje en Groot-Brittannië, onderzoekt deze vraag door middel van genoom analyse van een groot aantal bacteriën afkomstig van dieren en mensen, door experimenten waarin bacteriën tussen verschillende diersoorten worden uitgewisseld en door analyse van de resultaten met behulp van wiskundige modellen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
547001012
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. C. Schultsz
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC