Mobiele menu

Impact van COVID-19 maatregelen op mentale gezondheid, veerkracht en werkplezier van zorgmedewerkers

De COVID-19 pandemie heeft een enorme impact gehad op de mentale gezondheid. Zorgmedewerkers stonden aan de frontlinie bij de opvang van doodzieke patiënten en waren onderwerp van het maatschappelijk debat (oa. door het tekort van IC-verpleegkundigen). De overheidsmaatregelen hadden veel effect op hun werkzaamheden. Daarom is het van belang om de effecten van deze maatregelen op het mentaal welbevinden, de veerkracht en het werkplezier van deze groep te onderzoeken. Binnen ons project onderzochten we eerder al bij ongeveer 400 ziekenhuismedewerkers de mentale gezondheid gedurende én na de COVID-19 pandemie, door middel van vragenlijsten. In deze vervolgstudie zullen we met diepte-interviews de zienswijze van zorgmedewerkers verder uitdiepen. Wat werkte beschermend tegen stress en welke maatregelen zorgden voor hoge werkdruk? Zo krijgen we meer inzicht in de effecten op de mentale gezondheid en kan het overheidsbeleid beter worden afgestemd op de ondersteuning van zorgmedewerkers.

Kenmerken

Projectnummer:
10430372310004
Looptijd: 75%
Looptijd: 75 %
2024
2024
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
JJ Sikkens
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc