Mobiele menu

Impact van COVID-19 op de patiënt die een operatie nodig heeft – Het COVID Surg III project

De COVID-19-pandemie heeft grote impact gehad op de geleverde zorg in ziekenhuizen. Zo moest reguliere zorg plaatsmaken voor zorg voor COVID-19-patiënten. Het is niet bekend in welke mate operaties of interventies zijn aangepast of uitgesteld ten tijde van de coronapandemie en welke gevolgen dit heeft gehad voor patiënten die een operatie of interventie moesten ondergaan.

Doel

Het doel van dit project, is het vaststellen van de gevolgen van de coronapandemie voor patiënten met COVID-19 en voor patiënten zonder COVID-19, die gedurende deze periode een operatie of interventie nodig hadden.

Werkwijze

Binnen het COVID-Surg-III-project brengen we de volgende bestaande, grote registraties bij elkaar:

  • verschillende registraties van het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
  • de Nederlandse Hart Registratie (NHR)
  • de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI)
  • de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE)
  • de appendicitis studie (APPIC)
  • de Nederlandse Transplantatie Stichting

Enerzijds analyseren we wat de gevolgen waren voor patiënten die geopereerd zijn of een interventie hebben ondergaan terwijl zij besmet waren met het coronavirus. Anderzijds evalueren we in welke mate de behandeling van patiënten zonder coronabesmetting gedurende de coronacrisis is veranderd of uitgesteld, hoe deze beslissing werd gemaakt en hoe patiënten deze periode hebben ervaren. Tot slot vragen we uit hoe zorgverleners terugkijken op de geleverde zorg en hoe dit in de toekomst mogelijk beter kan.

Wat levert dit op?

De kennis die we met het uitvoeren van deze onderzoeken vergaren, kan in de toekomst gebruikt worden tijdens eventuele toekomstige pandemieën of periodes van zorgschaarste, bijvoorbeeld door de toenemende vergrijzing.

Blog

Chirurg en projectleider Schelto Kruijff vertelt wat hij en de groep chirurgen waar hij mee samenwerkt precies gaat doen. 'We kunnen niet wachten om lessen te gaan trekken uit alle verzamelde data uit kwaliteitsregistraties, en zo bij te dragen aan een gezamenlijk impactplan voor pandemieën.’

> Lees zijn blog

Kenmerken

Projectnummer:
05160482110001
Looptijd: 95%
Looptijd: 95 %
2022
2024
Projectleider en penvoerder:
dr. W.Y. van der Plas
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen
Afbeelding

Onderzoek naar gevolgen voor non-COVID-19-patiënten

Met uitkomstinformatie kunnen zorgprofessionals beter samen beslissen met de patiënt, en leren en verbeteren voor de toekomst. Daarom financieren we onderzoek naar kennishiaten rondom de gevolgen van COVID-19 voor patiënten die geen COVID-19 hebben (non-COVID-19-patiënten). Dit project is daar één van. Bekijk de andere onderzoeken.