Mobiele menu

Impact van een web-based Caregive Mediated Exercises programma bij patienten en hun mantelzorgers na een beroerte: Voorbereidingen op een cluster gerandomiseerd onderzoek.

Meer oefenen na een beroerte leidt tot betere mobiliteit en activiteiten van het dagelijks leven. Een manier om de intensiteit van oefenen te vergroten is het betrekken van naasten. Ons gecontroleerde onderzoek laat zien dat deze vorm van Caregiver-Mediated Exercises (CME), ondersteund door instructievideo’s, goed mogelijk is na een beroerte. De betrokkenheid van de naaste werd als zeer positief ervaren voor de overgang van het revalidatiecentrum naar de thuissituatie. Bovendien hebben patiënten minder last van angst en depressie. Deze resultaten gaven aanleiding om CME verder te ontwikkelen in een online omgeving (eCME). De subsidie zal worden gebruikt om eCME verder te ontwikkelen en om een landelijk consortium op te bouwen voor een onderzoek naar de kosteneffectiviteit van eCME.

Kenmerken

Projectnummer:
10390092012222
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. R. Nijland
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc