Mobiele menu

Impact van overstappen Thyrax Duotab naar levothyroxine van andere fabrikanten; een prospectief onderzoek (deel 1)

Projectomschrijving

De vraag die centraal staat is of de overstap naar een vervangend schildklierhormoon de kwaliteit van leven van schildklierpatiënten beïnvloedt. Dit wordt op twee manieren onderzocht. Patiënten wordt gevraagd naar hun ervaringen met Thyrax Duotab en met de vervangende medicijnen. Hierbij wordt onderzocht of er positieve dan wel negatieve gevolgen zijn voor de gezondheid van patiënten. Ook onderzoekt het NIVEL of groepen patiënten verschillen in de gevolgen die zij ervaren bij een overstap naar een ander middel. Daarnaast maakt het onderzoek gebruik van gegevens uit NIVEL Zorgregistraties om te kijken wat de effecten zijn op de gemeten hormoonspiegels en hoe snel patiënten weer goed zijn ingesteld met de vervangende medicatie. Het NIVEL werkt voor dit onderzoek samen met andere partijen waaronder de patiëntenorganisatie Schildklier Organisatie Nederland (SON), de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE) en Bijwerkingencentrum Lareb. Deel 2 studie

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Voor u ligt een onderzoeksvoorstel dat de impact van het overstappen van Thyrax Duotab naar een levothyroxine van een andere fabrikant door patiënten met schildklierproblemen helder in beeld brengt. Zowel de impact van de overstap naar een ander levothyroxine middel op bloedspiegels van TSH en FT4 als de ervaren impact door patiënten wordt inzichtelijk gemaakt. Dit gebeurt door te vragen naar ervaringen van patiënten die deze overstap maken (onderdeel 1). Voor dit onderdeel worden patiënten via verschillende media kanalen en via de SON geworven. Daarnaast wordt op basis van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn, een huisartsregistratie van 200 praktijken, de lab-waarden van patiënten die overstappen van Thyrax Duotab naar een levothyroxine van een andere fabrikant geanalyseerd (onderdeel 2). Voor onderdeel 2 zijn data van ruim 9000 patiënten beschikbaar. Deze resultaten geven aanknopingspunten voor een brede groep betrokkenen variërend van zorgverleners in de spreekkamer tot organisaties zoals SON, NHG, KNMP, NVE, CBG en het ministerie van VWS. De resultaten kunnen door zorgverleners gebruikt worden om patiënten beter voor te lichten en ook een betere weloverwogen keuze te maken uit de verschillende alternatieven. Maar ook zijn de gevolgen op maatschappelijk niveau zichtbaar en indirect de kosten die daarbij horen. De inhoud van dit voorstel is besproken en afgestemd met betrokken partijen, te weten NVE en de Medisch wetenschappelijke Adviesraad (MAR) van de SON.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
848050002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. ir. J.C. Korevaar
Verantwoordelijke organisatie:
NIVEL