Mobiele menu

Impacter

Projectomschrijving

De MDT-reis

Jongeren willen zich graag inzetten voor de maatschappij, maar weten vaak niet hoe en waar ze dit kunnen doen. Dit project biedt jongeren een MDT op maat. Om hen hiervoor warm te maken worden jongerencoaches van 22 tot 27 jaar ingezet. Zij staan dicht bij de belevingswereld van jongeren en zijn getraind om naar hen te luisteren en hun verhalen op te halen. Ze spreken de jongeren aan op ‘er toe doen’ en geven hun het vertrouwen dat ze een waardevolle bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren.

Samen met hun coach gaan de jongeren op zoek naar een reis die aansluit bij wat hen aanspreekt en wat ze willen leren. Dat kan op allerlei gebieden zijn zoals onderwijs, natuur en dier, cultuur, veiligheid, techniek en ICT en zorg. Na een match blijven de jongerencoaches de deelnemers actief volgen en coachen. Ze zorgen ervoor dat zij aandacht, waardering en ondersteuning krijgen. Ook stimuleren zij de jongeren tijdens en na de Impacter-reis om deel te nemen aan de Impacter community. Daar kunnen zij hun ervaringen en interesses delen en elkaar helpen om samen maatschappelijke impact te maken.

Betekenis

  • Voor jongeren

Deze MDT-reis geeft jongeren de kans iets te doen wat perfect bij hen past. Zo ontwikkelen ze hun identiteit en krijgen ze het zelfvertrouwen dat ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Hun talenten doen er toe en worden gewaardeerd door anderen.
Na afloop ontvangen jongeren een Impacter- en Europasscertificaat waarmee ze hun leerroute kunnen versnellen en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

De organisaties die met Impacter meedoen krijgen met de jongeren een frisse blik op hun organisatie én de kans op nieuwe vrijwilligers. Ook kunnen organisatie hiermee hun maatschappelijke betrokkenheid tonen en laten zien dat ze blijvend open willen staan voor de inbreng van jongeren. Samen met andere MDT-aanbieders vormen zij een netwerk van organisaties die iets voor de maatschappij willen doen. Daarmee dragen ze er aan bij dat jongeren duurzaam kunnen meedoen in de samenleving en er echt bij horen.

Doelgroep

Jongeren van 14 tot en met 27 jaar, met extra aandacht voor jongeren in kwetsbare situaties

Regio

Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel

Producten

Titel: Impacter productenboek
Auteur: Sandra Luimes
Link: https://www.dropbox.com/s/zd2c01k3f4guwpp/Knipselkrant_2021.pdf?dl=0

Verslagen


Eindverslag

Impacter biedt jongeren een plek waar ze zichzelf mogen zijn, waar ze zichzelf en hun passie beter leren kennen. Jongeren kiezen een passende activiteit waarmee ze impact maken. Impact in hun eigen leven, voor een ander of in de samenleving. Dat kunnen ze als individu doen, maar ook als groep in het ImpacterLAB. Bij Impacter krijgen jongeren de kans om te leren in een omgeving waar experimenteren oké is en waar je gewaardeerd wordt om wie je bent. Dat zorgt voor meer vertrouwen, in hunzelf en hun plek in de maatschappij. Jongeren die deelnemen aan Impacter (de Impacters) werken samen met een jongerencoach. Deze jongerencoaches zijn zelf jongeren van begin twintig en kunnen daarom op een natuurlijke manier aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. Door zich niet als professional op te stellen, maar als mens die het ook niet altijd weet, ontstaat er een vanzelfsprekender gelijkwaardigheid. De jongerencoaches laten de Impacters ervaren dat ze niet onzeker hoeven te zijn over dingen die ze niet weten of die niet lukken. Falen is een succeservaring die gevierd kan worden, omdat er iets geleerd is. De jongerencoaches zien erop toe dat Impacters het stuur in eigen handen nemen en hun eigen weg leren gaan. Dat doen de coaches vanuit het principe dat participatie begint waar jongeren echt invloed hebben en eigenaar kunnen zijn. De meeste deelnemers aan Impacter doen een ervaring op die ze niet snel zullen vergeten. Jongeren hoeven bij Impacter niet ‘ de beste versie van jezelf’ te zijn, maar ervaren dat er mensen zijn die hen waarderen om wie ze zijn en wat ze nu al kunnen.

Samenvatting van de aanvraag

Impacter is een vervolg op Impacter Zwolle; een proeftuin uit 1a; We hebben in de 1e call breed geëxperimenteerd met diverse werkvormen en methodes. Deze ervaring willen we delen door het project regionaal en boven provinciaal uit te breiden in samenwerking met Stichting Vrijwilligerscentrale Deventer (gemeente Deventer), Stichting Salut (gemeente Hof van Twente), Stichting ZorgSaam Twenterand (gemeente Twenterand), Stichting Saam Welzijn Dalfsen (gemeente Nieuwleusen), Sedna (gemeente Emmen), Sociaalwerk de Kop (gemeente Steenwijkerland), Sociaal Werk De Kear (gemeente De Fryske Marren) en Welstad (gemeente Stadskanaal). Impacter Zwolle deelt als hoofdaanvrager haar expertise met de overige aanvragers en faciliteert kennisuitwisseling. De deelaanvragers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het project in de eigen gemeente. Jongeren willen zich graag inzetten voor de maatschappij, maar wel het liefst op een manier die past bij hun eigen talenten en drukke agenda’s. Dat vraagt om maatwerk. Daarom hebben we jongerencoaches van 22 tot 27 jaar aangesteld, die dicht bij de belevingswereld van jongeren staan. De coaches zijn getraind in het luisteren naar jongeren en het ophalen van hun verhalen. Ze maken gebruik van methodieken die jongeren in staat stellen van zichzelf te ontdekken wat ze willen, wat ze kunnen, met wie ze zich verbonden voelen en welke activiteiten daarbij passen, waaronder de ‘ABC methode participatief jongerenwerk’ en de methodiek Geluksacademie. Impacter spreekt jongeren niet aan op ‘meedoen’, maar op ‘er toe doen’. Onze jongerencoaches gaan actief op jongeren af. Ze geven gastlessen en workshops op school of bij verenigingen. Ze bezoeken een jongerencentrum of maken een praatje in de stad. De jongerencoaches spreken de taal van de jongeren. Ze halen jongeren niet over om mee te doen, maar tonen interesse en waarderen de competenties van jongeren. De jongerencoaches vervullen ook een voorbeeldrol en hebben zelf ervaring met vrijwilligerswerk. We hebben gemerkt dat jongeren het fijn vinden om over zichzelf te praten en dat ze daar niet vaak de ruimte voor voelen. De jongerencoaches bevestigen dat de kwaliteiten en talenten die jongeren hebben van waarde zijn, ook voor een ander. Dat hun ambities haalbaar zijn en dat die altijd beginnen met een eerste stap. Onze ervaring is dat jongeren hierdoor in beweging komen en enthousiast worden. De jongeren voelen zich betrokken, omdat ze zich eigenaar voelen van datgene wat ze doen, iets wat ze echt zelf willen. Dat geeft vertrouwen. Vertrouwen in henzelf, maar ook in de maatschappij. ‘Ik word gehoord, ik word gezien én ik doe mee’. De coaches begeleiden de jongeren vervolgens naar een MDT op maat, aansluitend op hun motivatie, leerdoelen en competenties. De matchplekken variëren van onderwijs, cultuur, natuur en milieu, techniek, zorg of anders. De jongerencoaches zorgen ervoor dat deelnemers waardering krijgen, reflecteren op hun proces en geven hen de ondersteuning die nodig is om zowel hun persoonlijke leerdoelen te behalen als maatschappelijke impact te maken. Naast een coach krijgt een jongere een begeleider op de werkplek die de praktische ondersteuning biedt bij de uitvoering van de MDT Jongerenparticipatie is binnen Impacter altijd het uitgangspunt. Jongeren krijgen de ruimte om invloed uit te oefenen op zowel het individuele traject als de Impacter aanpak en alle lagen van het project. Dat betekent in de praktijk dat we vanaf kennismaking tot aan afronding continue bij de jongere checken wat zijn/haar behoefte is, op welke manier we samenwerken en welke wijze van onderlinge communicatie daarbij past. Samen bepalen we het tempo. De jongere voelt zich gezien en gehoord. Zo krijgen jongeren de kans om iets te doen dat perfect bij hen past. Daarmee ontwikkelen ze meer zelfvertrouwen, inzicht in hun eigen competenties en ontdekken ze hoe waardevol het is om zich in te zetten voor een ander. Een individueel Impacter traject bedraagt gemiddeld 84 uur gedurende 17 weken: • Werven, aanspreken en kennismaken (2 uur). • Ontdekken van kwaliteiten en ambities (4 uur ). • Zoeken van passende activiteiten en een MDT-plek om die uit te voeren (5 uur). • Matching met de meest geschikte organisatie (2 uur). • Uitvoering (70 uur). • Afronding (1 uur). Tijdens en na de Impacter-reis stimuleren we de jongeren om deel te nemen aan de Impacter community. De community geeft jongeren de kans om on- en offline met elkaar in contact te komen. In de Impacter-community koppelen onze jongerencoaches jongeren met dezelfde of aanvullende interesses aan elkaar. Hierdoor kunnen jongeren elkaar helpen om samen maatschappelijke impact te maken. Door Impacter ontwikkelen jongeren op een positieve manier hun identiteit en worden ze voorbereid op hun rol in de (participatie)samenleving. Ze leren diverse burgerschapscompetenties en hun democratisch besef neemt toe. We werken aan een klimaat waarin jongeren gezien worden als competente mensen.

Kenmerken

Projectnummer:
743004008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B. Demmers
Verantwoordelijke organisatie:
WijZijn Traverse Groep