Impacter LAB

Projectomschrijving

In 8 weken tijd hebben jongeren tussen de 14 en 27 jaar maatschappelijke projecten en activiteiten opgezet in Zwolle. De groepssessies, trainingen en opties om aan te haken bij elkaar gaven de jongeren houvast. De eerste vraag die we ze stelden was: 'Waar maak jij je boos over?', met als vervolgvraag: 'Wat vind je zelf héél leuk om te doen, maar doe je eigenlijk nooit meer?'. Koppel deze 2 vragen en je krijgt een project waarin de jongere de drive voelt én plezier heeft in wat hij gaat doen.

“Vanuit mijn ervaring als theaterdocent in het voortgezet onderwijs heb ik te vaak gezien dat opdrachten zo door de docent gekaderd werden, dat het gewenste eindresultaat er wel uit moest komen”, vertelt LABleider van ImpacterLAB Linda Tiesma. “Leerzaam, zeker, maar ik had behoefte aan een project voor jongeren waarin ze eigen keuzes mochten maken en initiatief konden nemen. Voelen dat ze een stem hebben, en ervaren dat zij mogen bepalen wat nodig is, wat - met de juiste begeleiding - eigenlijk altijd resulteerde in een succeservaring erbij.”

Jongeren hebben - doordat ze zelf keuzes konden maken - uiteenlopende projecten opgezet. Geheel passend bij hun talent, vaardigheden en karakter. Er was een meisje dat eigenlijk al haar eigen ideeën blokkeerde: 'Dit is niet leuk genoeg, niet goed genoeg, dat gaat vast niet lukken'. Ze wilde iets doen met eten en met mensen die het niet breed hadden. We kregen een optie om de Vrijheidsmaaltijdssoep van het Bevrijdingsfestival Overijssel aan jongeren aan te bieden. J. leek dat een goed idee. Zij heeft uiteindelijk de jongeren en de locatie geregeld en heeft zich de hele dag voor 110% ingezet. Niet per se omdat ze zo'n harde werker van zichzelf is, maar voor dit doel werkte ze hard want ze wist precies waarom ze het deed. Niks was verplicht, maar ze voelde zich nu wel verantwoordelijk iets te doen. Voor zichzelf. Het enige dat ze van ons nodig had, was dat wij de eindverantwoordelijkheid op ons namen. Het gevoel dat ze er niet alleen voor stond. Ze heeft misschien wel voor het eerst in haar leven ervaren dat ze iets gedaan heeft wat lukte. En misschien worden haar gedachten nu wel wat positiever, omdat ze heeft ervaren dat ze meer kan dan ze dacht.

We hebben verschillende ‘ImpacterLABs’ op maat opgezet. Het traject was steeds hetzelfde; 8 weken met een goede basis aan de start en tijdens de afronding niet terugkijken, maar juist vooruit kijken. Tussendoor konden jongeren verschillende trainingen volgen en experts inhuren die ze op weg hielpen met hun activiteit/project. Het doel was de jongeren zich gesteund te laten voelen, en uiteindelijk wél het gevoel hebben dat ze het project zelf hebben opgezet, danwel met een groepje jongeren of individueel. Zo'n 90 eerstejaarsstudenten van de opleidingen Sportkunde, PMT (hogeschool Windesheim) en docent LO deden mee aan het CaloLAB. In groepjes van ongeveer 5 studenten organiseerden ze activiteiten waarmee ze veel uiteenlopende doelgroepen in beweging kregen. Van Battle in de Buurt, waar huishoudens tegen elkaar streden, tot Ouderen in Beweging, geïnspireerd op het programma Nederland in Beweging. Er was een hindernisbaan voor jongeren van praktijkonderwijs. Een escaperoom op de buitenschoolse opvang. Kortom: veel activiteiten op uiteenlopende plekken in Zwolle, waardoor we veel doelgroepen hebben bereikt. We hebben contact gelegd met onder andere buurthuizen en, mede door het netwerk van de studenten zelf, hebben we mensen bereikt die het echt even nodig hadden.

Met het DockLAB kregen we de kans het ImpacterLAB traject aan te bieden aan een groepje jonge statushouders. Deze jongeren volgen een NT2-traject en beheersen de Nederlandse taal nog niet volledig. Daardoor was het voor hen lastig een eigen project op te zetten, en kozen we ervoor dit traject meer gekaderd aan te bieden, maar wél met inspraak van de deelnemers. Ze hebben zelf de huisjes in elkaar gezet, gepraat over wat thuis voor hen betekent en hebben hun verhaal opgenomen voor de geluidsspeakers in de nestkastjes. Als afronding hebben we alle kastjes opgehangen in Park Eekhout, vlakbij DOCK24 en de binnenstad van Zwolle.

Met het ImpacterLAB hebben we meer dan 100 jongeren bereikt. Jongeren die nu de succeservaring hebben gevoeld van zélf initiatief nemen in de stad. Ze hebben iets voor een ander kunnen doen, door eerst te kijken naar wat ze zelf leuk vinden om te doen. Ze hebben ervaren dat er ook activiteiten zijn die niet ‘verplicht’ zijn om aan deel te nemen. Dat ze in staat zijn zichzelf een verantwoordelijkheid op te leggen, omdat ze wisten waarom het belangrijk was wat ze deden. Het ImpacterLAB zal doorgaan in de reguliere methode van Impacter. Zo kunnen we naast de individuele begeleiding ook groepen jongeren prikkelen om zich in te zetten voor de maatschappij. Allemaal doordat ze eerst kijken naar wat ze graag voor zichzelf willen doen.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Het Impacter LAB organiseert met jongeren op participatieve manier coronaproof activiteiten waarbij ze anderen in coronatijd helpen. De organiserende jongeren doen hierdoor iets voor anderen in de samenleving, ontwikkelen hun talenten (in de praktijk en door trainingen) en ontmoeten nieuwe jongeren waar ze in subgroepen mee samenwerken. Onderhavig plan van aanpak is in gezamenlijkheid met gemeenten Zwolle, Emmen, Hof van Twente en Twenterand (o.v.b.) ontwikkeld en zij zullen (nagenoeg) hetzelfde plan indienen.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
7430085003
Looptijd:
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B. Demmers
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Zwolle