Mobiele menu

Impacter LAB

Impact maken in de gemeente Twenterand
134 jongeren tussen de 14 en 27 jaar hebben een 8 weken durend traject gestart via de diverse ImpacterLABs. Inmiddels hebben 103 jongeren dit traject afgerond en hiermee impact gemaakt. Zij hebben hiervoor een certificaat ontvangen. De rest is bezig het traject af te ronden. De deelname lag 34% boven het beoogde aantal. Tijdens de intakes hebben de jongeren de vraag gekregen: Waar of wie heeft jou nodig?Wat kan je doen voor een ander? Waar ligt je interesse en je behoefte en wat zijn jouw kwaliteiten? Waar word je heel boos van en waar word je heel gelukkig van. Vanuit deze vraagstellingen en het bijbehorende intakeformulier zijn jongeren ingedeeld in de diverse zogenoemde LABsessies. Daar hebben we de jongeren kritisch laten kijken naar situaties en elkaar bevraagd erover vertaald naar de Twenterandse situaties, zowel voor en na corona. Vragen die gesteld werden: Wat is er veranderd? Welke behoeftes zijn er en waar zie jij mogelijkheden? En hoe kan jij invloed krijgen op je (directe) omgeving? Hoe maak jij IMPACT?

Brainstormen
De jongeren hebben verschillende projecten c.q. activiteiten bedacht, opgezet en uitgevoerd in de gemeente Twenterand. Het bedenken gebeurde via diverse brainstormsessie. Door de jongeren zelf te laten bepalen op welke manier zij impact willen maken op de lokale samenleving heeft grotendeels geleid tot dit succes. Men voelt zich gehoord en gezien, iets wat zij niet hebben ervaren tijdens de coronapandemie die hen relatief hard heeft geraakt. Jongeren hebben aangegeven iets positiefs te willen doen voor bijvoorbeeld de kern Vroomshoop in met name de omgeving van activiteitencentrum Het Punt, dat steeds negatief in het nieuws kwam. Eén van de brainstormsessies draaide uit op de plek NS-station, grenzend aan Het Punt. Het moet iets worden voor jong en oud. Dit moet uiteindelijk leiden tot een unieke eigentijdse uitstraling, waaronder jongeren letterlijk een handtekening zetten. Het heeft geresulteerd in het maken van een graffiti kunstwerk van maar liefst 340 m² in de enge lange tunnel. Eveneens is contact gezocht met de gemeente de verlichting te vervangen. Dit alles komt de uitstraling en stemming ten goede.“Tijdens de begeleiding en ondersteuning van de jongeren ben ik erachter gekomen dat jongeren eigenlijk niet bewust zijn van welke mooie krachten zij bezitten”, zegt Laureen velnaar, LABleider van ImpacterLAB Twenterand. “Dit kwam vooral naar voren toen de jongeren hun plannen en ideeën hebben getoond aan wethouder Jeugd, Mark Paters. Er spraken jongeren die ik het hele traject nog niet had gehoord en waar ik het ook nooit van had verwacht”.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
7430085089
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Z.A.E. Hollander
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Twenterand