Impacter Zwolle

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Jongeren willen zich graag inzetten voor de maatschappij, maar wel het liefst op een manier die past bij hun eigen talenten en drukke agenda’s. Dat vraagt om maatwerk. Het plan? Vijf coaches in de leeftijd van 20 t/m 27 jaar krijgen een opleiding, waarna ze een betaalde junior functie krijgen voor tussen de 10 en 32 uur in de week. Deze coaches gaan actief op zoek naar jongeren in hun eigen leefwereld. Die begeleiden ze naar een MDt op maat, die aansluit bij hun motivatie en leerdoelen. Dat kan zijn op het gebied van onderwijs, cultuur, natuur en milieu, techniek, zorg, etc. Na een match blijven ze de deelnemers actief volgen en coachen. Ze zorgen ervoor dat deelnemers de nodige aandacht, waardering en ondersteuning krijgen.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor de jongeren

Jongeren krijgen de kans om iets te doen dat perfect bij hen past. Ze krijgen meer inzicht in hun competenties, ontwikkelen zelfvertrouwen en ontdekken de waarde die zij voor de maatschappij kunnen hebben. Jongeren leren ook hoe waardevol het is om zich in te zetten voor een ander. 

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Zo’n 40 tot 60 organisaties in Zwolle krijgen met de jongeren een frisse blik in huis, die zorgt voor meer vitaliteit. Ze krijgen free publicity, bouwen een netwerk op met andere deelnemers en krijgen de kans om iets voor de maatschappij te doen.

Onderzoeksvragen voor het concept maatschappelijke diensttijd

  • Welke voorwaarden stellen jongeren aan een MDt-traject?
  • Wat is nodig om goede coaches op te leiden, die coachen op basis van gelijkwaardigheid?
  • Welke aanpak is geschikt voor welke doelgroep? 

Doelgroep 

135 jongeren van 15 tot en met 25 jaar (waarvan minimaal 30 jongeren in kwetsbare situaties)

Regio

Zwolle

Meer informatie

Producten
Titel: Productenboek Impacter Zwolle
Auteur: Justin Daems en Bart Demmers
Link: https://www.dropbox.com/s/ry6m88rzu7g3nxs/Knipselkrant%20definitief.pdf?dl=0
Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Deze aanvraag is een coöperatie tussen de Vrijwilligers Centrale Deventer en Travers Welzijn in Zwolle. De projectteams Maatschappelijke diensttijd in Deventer en Zwolle gaan voor een breed experiment met een positieve insteek. De programma’s geven jongeren van 15 t/m 25 jaar inzicht in hun competenties, maar vooral in de waarde die zij voor de maatschappij kunnen hebben. Identiteitsontwikkeling en zelfvertrouwen staan in dit experiment centraal. Het projectteam Zwolle stelt een team van jongeren samen bij voorkeur in de leeftijd van 20 t/m 27 jaar, die we opleiden tot coach. We leiden 5 coaches op met een betaalde junior functie van 10 tot 32 uur per week. Deze coaches zoeken jongeren op in hun leefwereld, hebben oog voor de vraag achter de vraag en begeleiden jongeren naar een maatschappelijke diensttijd op maat. Dat kan binnen onderwijs, cultuur, natuur en milieu, techniek, zorg, etc. We kiezen er nadrukkelijk voor om geen kaders te stellen aan de looptijd of het minimale aantal uren voor een maatschappelijke diensttijd. We willen dat de deelnemende jongeren de diensttijd ervaren als een kans. Hun eigen motivatie en leerdoelen staan voor ons centraal. Na een match zorgen de coaches voor een warme overdracht en een hartelijk welkom. Ze blijven de deelnemers actief volgen en coachen. Ze zorgen er voor dat de deelnemende jongeren aandacht, waardering en de juiste ondersteuning krijgen. De coaches kunnen gebruik maken van diverse methodieken die door Travers zijn ontwikkeld voor het werken met jongeren. Zij gebruiken de ABC methode om jongeren betrokken te maken en om organisaties in staat te stellen deze betrokkenheid vast te houden. De ABC methode is een bewezen methode die al jaren met succes wordt gehanteerd in het jongerenwerk van Travers. De basis van deze methode is gelijkwaardigheid tussen jongeren en volwassenen, niveau 8 op de participatieladder van Roger Hart. Echte betrokkenheid wordt gecreëerd door jongeren niet alleen mee te laten praten, maar door ze ook te laten beslissen binnen de kaders van het project. Het project geeft jongeren de kans om iets te doen dat perfect bij hen past. Dit kan iets zijn dat zij altijd al hebben willen doen, iets waar ze goed in zijn, iets waarbij ze gewaardeerd worden of juist iets waar ze benieuwd naar zijn

Kenmerken
Projectnummer:
743001210
Looptijd:
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Daems
Verantwoordelijke organisatie:
Travers Welzijn