Mobiele menu

Implementatie blended Grip Op Je Dip bij huisartsenprakijken in Deventer en omstreken

Projectomschrijving

Doel

Gripopjedip (GOPJD) is een online interventie van 5 modules voor jongeren (16-25 jaar) die met depressieklachten de huisarts bezoeken. Dit project bouwt voort op het eerder afgeronde ZonMw-project Implementatie van Gripopjedip online, voor jongeren (16-25) met depressieve klachten, in huisartspraktijken.  In huidig project wordt Blended Gripopjedip voor de Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) geimplementeerd in huisartsenpraktijken in Deventer en omstreken.

Aanpak

De online modules worden individueel gevolgd en begeleid met face to face contacten met een POH-GGZ. De huidige online groepscursus van GOJD blijft tot de mogelijkheden behoren. Met de keuzemogelijkheid voor zowel huisarts/POH-GGZ-praktijk als voor jongere zelf kan GOJD beter aansluiten. Zo kan het bereik van de doelgroep met evidence-based aanbod GOJD verder worden vergroot. Voor dit project wordt de zelfhulpmodule omgezet naar het online platform Minddistrict. Huisartsen maken gebruik van dit platform. Gedurende het implementatietraject monitoren wij het aantal jongeren dat gebruik maakt van de blendend GOJD, de tevredenheid en de afname van klachten van deze jongeren. Ook wordt onderzocht hoe de zorgverleners deze vorm van behandelen ervaren.

Verwachte opbrengst

Het project beoogt een aangepaste versie van blended GOJD en een vernieuwd scholingsaanbod aan HA/POH-GGZ’s over blended GOJD en de online GOJD groepscursus op te leveren. Ook zal deze dan landelijk beschikbaar worden gesteld. Nieuwe instellingen kunnen het aanbod gebruiken in combinatie met een training.

Producten van ZonMw

Lees meer over dit project in het artikel Sombere jongeren beter geholpen met Blended Grip op je Dip, in onze artikelenreeks Zo benutten we resultaten en opbrengsten beter in de praktijk.

Bekijk ook dit afgeronde Preventie in de Zorg project waarin Blended Gripopjedip voor de POH-GGZ praktijk is ontwikkeld en geëvalueerd.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Deze aanvraag is een vervolg op het project 'Implementatie van Gripopjedip online, voor jongeren (16-25) met depressieve klachten, in huisartspraktijken' (projectnummer 20005095408). Uit het onderzoek ‘Implementatie van Gripopjedip online, voor jongeren (16-25) met depressieve klachten, in huisartspraktijken’ komt onder andere de aanbeveling naar voren dat het wenselijk is een online zelfhulpversie van Gripopjedip (GOJD) te ontwikkelen die met begeleiding van huisarts (HA)/ praktijkondersteunder huisartsen GGZ (POH-GGZ) gevolgd kan worden. Daarbij zou de huidige online groepscusrus van GOJD tot de mogelijkheden moeten blijven behoren. Met deze keuzemogelijkheid voor zowel HA/POH-GGZ-praktijk als voor jongere zelf kan GOJD beter aansluiten bij de diversiteit aan wensen. Zo kan de implementatie van e-mental health verder versneld worden en het bereik van de doelgroep met evidence-based aanbod zoals GOJD verder worden vergroot. Deze aanbeveling vormt het startpunt voor onze implementatie. De blended GOJD-versie, die online met begeleiding van de HA/POH-GGZ gevolgd kan worden, wordt via Minddistrict beschikbaar gesteld aan HA/POH-GGZ in Deventer en omstreken. Gedurende het implementatietraject monitoren wij het aantal jongeren dat gebruik maakt van de blendend GOJD-versie, de tevredenheid hierover en de afname van klachten van deze jongeren. Ook zal worden onderzocht hoe de HA/POH-GGZ’s deze manier van behandelen ervaren.

Kenmerken

Projectnummer:
555001002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. K.T.M. van Doesum
Verantwoordelijke organisatie:
Dimence Groep