Mobiele menu

Implementatie Coaching Wolk Heup Airbag

Projectomschrijving

We staan met elkaar voor de grote uitdaging om ook in de toekomst de kwaliteit van zorg hoog te kunnen houden. Het aantal ouderen groeit de komende 20 jaar sterk en ouderen worden steeds ouder. Daarnaast staat de beschikbaarheid van zorgprofessionals onder druk. Eén van de hulpmiddelen om zorg te borgen in de toekomst is het inzetten van slimme zorgtechnologie. Eén van deze technologieën is de Wolk heupairbag.

Met de inzet van de Wolk heupairbag worden heupfracturen voorkomen, ervaren cliënten meer bewegingsvrijheid én wordt zelfredzaamheid verhoogd door gevoel van veiligheid en bescherming. Daarnaast wordt de werkdruk van de zorg verlaagd omdat er minder monitoring nodig is bij valgevaarlijke cliënten en cliënten met loopdrang.

Met behulp van de subsidie van ZonMW implementeren we samen met een implementatiecoach het gebruik van de Wolk binnen ZorgSaam Thuis- en Ouderenzorg in een tijdsperiode van 1 september t/m 31 december 2022.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Vallen is een groot probleem bij ouderen, Zo zijn er jaarlijks ruim 25.000 heupfracturen bij ouderen. 1 op de 3 oudere met een heupfractuur overlijdt binnen een jaar en 50% wordt niet meer zo mobiel als voorheen en zijn vaak aangewezen op intensieve zorg. ZorgSaam is bekend met deze problematiek. Een enkele heupfractuur kost al snel 200 extra uren voor zorgmedewerkers. Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd door het Erasmus MC: Kosten van vallen in het verpleeghuis. Deze uren zijn in deze tijd ontzettend hard nodig voor andere kwaliteitszorg. Daarnaast zijn zorgmedewerkers dagelijks veel tijd kwijt aan zorg voor valgevaarlijke cliënten en cliënten met loopdrang. De Wolk Heupairbag biedt een oplossing voor bovenstaand probleem. Dit hulpmiddel wordt ingezet bij het voorkomen van heupfracturen bij kwetsbare ouderen. De inzet van de Wolk stimuleert bewegingsvrijheid en wordt ingezet bij cliënten met een verhoogd valrisico en cliënten met loopdrang om heupfracturen te voorkomen. Daarnaast geeft het de zorg meer rust op het moment dat valgevaarlijke cliënten beschermd zijn, zodat er meer tijd voor andere kwaliteitszorg overblijft.

Kenmerken

Projectnummer:
838004090
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C. van Dijk
Verantwoordelijke organisatie:
ZorgSaam Thuis en Ouderenzorg