Mobiele menu

Implementatie E-health als gangbaar alternatief in de fysiotherapeutische zorg bij Metodiq.

Projectomschrijving

De afgelopen jaren is binnen de paramedische zorg steeds meer gebruikgemaakt van videobellen en andere vormen van e-health. Op dit moment wordt het door verschillende therapeuten toegepast op verschillende manieren. Bij Metodiq zal de komende tijd op een efficiente en toekomstgerichte vorm van e-health worden ingezet.

Doel van het coachingtraject wordt het gestructureerd opzetten van een mogelijkheid tot het fysiotherapeutisch beweegonderzoek tijdens videobellen. Een tweede uitgangspunt is het gestructureerd toepassen van e-health in de dagelijkse paramedische behandelingen.

Aan het einde van het coachingtraject moet er een getest protocol liggen voor fysiotherapeuten om op eenzelfde manier de e-health toe te passen zodat dit op een later moment op te schalen is.

Verslagen


Eindverslag

In dit project is er op verschillende manieren gekeken naar het implementeren van E-health binnen de fysiotherapeutische praktijk.

In het proces is er eerst gewerkt aan het maken van een duidelijk protocol omtrent digitale consulten en het vergroten van de mogelijkheden van het aanbieden van begeleiding op afstand.

Dit is in het proces gelukt en in de 3 verschillende opties van E-health:

- Aanbieden digitale vormen van het behandelplan en oefentherapie in de dagelijkse praktijk

- Volledig digitaal behandelplan middels videoconsulten en online communicatie

- Hybride zorg met tussendoor evaluaties en voortzetting behandelplan op afstand waarbij fysiek behandeling niet nodig is.

Alle 3 de vormen van E-health zijn nu beschikbaar binnen de praktijk en er is een duidelijke samenwerking met verwijzers gevonden om dit project uit te breiden.

Samenvatting van de aanvraag

Met de stijgende zorgvraag komt er ook een beperkte capaciteit in zicht van de inzet van paramedie bij verschillende klachten. Bij Metodiq zien wij mogelijkheden om de fysiotherapeutische zorg efficiënter en doelgerichter te leveren door middel van e-health. Ons uitgangspunt is meer zorg te leveren in minder tijd. En dit zonder dat de kwaliteit van zorg erop achteruit gaat. Beter nog, wellicht kunnen we een manier vinden die de kwaliteit van zorg verbetert. Daarnaast vinden we dat we een verantwoordelijkheid hebben dat het geld in de zorg zo efficiënt mogelijk wordt ingezet. Bij dit project zullen wij videoconsulten inzetten met goede bewegingssoftware om de vooruitgang goed te kunnen bijhouden. Tevens zal er gebruik gemaakt worden van een videoplatform waarbij de patient zo veel mogelijk zelfmanagement kan toepassen tussen de verschillende afspraken in. We willen graag hulp bij het integraal implementeren en structureel inzetten van e-health systemen binnen Metodiq (videoconsulten met bewegings-software en online video-omgeving). We willen de effecten ook meetbaar maken, zodat wij en anderen ervan kunnen leren. We hebben ook hulp nodig bij de financiering van het structureel inzetten van de e-health systemen. Na 4 maanden willen we een getest protocol hebben, een financieringsplan, 3 therapeuten die het kunnen toepassen, en willen we de e-health systemen getest hebben op 15-20 patiënten in de praktijk.

Kenmerken

Projectnummer:
838002985
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C. Nimako Sarkodee
Verantwoordelijke organisatie:
Metodiq