Mobiele menu

Implementatie en borging van de Cardiologische Zorgbrug

Projectomschrijving

De gehonoreerde subsidieaanvraag was een vervolg op de Nationaal Programma Ouderenzorg innovatie ‘Transmurale Zorgbrug’ (TZB). De Transmurale Zorgbrug is effectief gebleken op het voorkomen van sterfte bij ouderen na een acute ziekenhuisopname. De inzet van de wijkverpleegkundige zorg in de transitie van ziekenhuisopname naar huis en in de eerste periode thuis heeft echter geen effect aangetoond op het bevorderen van de algemene dagelijkse levensverrichtingen (het zogenoemde ADL-functioneren) en het verminderen van heropnames. Echter, juist het verbeteren van ADL-functioneren is belangrijk en essentieel voor kwetsbare ouderen om hun zelfredzaamheid te behouden en deze ouderen zolang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen laten wonen.

Doel

Met de huidige subsidieaanvraag werd beoogd de Transmurale Zorgbrug uit te breiden met thuisrevalidatie door een fysiotherapeut om het ADL-functioneren en daarmee de zelfredzaamheid van patiënten te stimuleren en te bevorderen. Daarnaast verwachtten wij hiermee een verdere reductie van heropnames en mortaliteit te kunnen bereiken. De focus lag in eerste instantie op de doelgroep kwetsbare oudere cardiologische patiënten, omdat bij deze groep thuisrevalidatie wel effectief is gebleken en deze groep vaak niet deelneemt aan poliklinische revalidatieprogramma’s. Daarnaast waren er financiële belemmeringen in het aanbieden van thuisrevalidatie aan deze patiënten.

Met de subsidieaanvraag werd beoogd aan de volgende drie doelstellingen te werken, in samenwerking met ziekenhuizen, zorgverzekeraars, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten en ouderen:
1. Binnen 12 maanden wordt aan kwetsbare oudere cardiologische patiënten die worden opgenomen in 3 participerende ziekenhuizen thuisrevalidatie aangeboden door een fysiotherapeut na ontslag uit het ziekenhuis;
2. Binnen 12 maanden is er sprake van structurele bekostiging van thuisrevalidatie aan kwetsbare oudere cardiologische patiënten;
3. Binnen 12 maanden heeft de ouderenparticipatie een structurele plek gekregen binnen de Cardiologische Zorgbrug.

Ook interessant voor u

Themapagina Ouderen
Nieuwsbrief Ouderen

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Deze subsidieaanvraag is gebaseerd op de Nationaal Programma Ouderenzorg innovatie ‘de Transmurale Zorgbrug’. De Transmurale Zorgbrug is gebleken effectief op het voorkomen van sterfte bij ouderen na een acute ziekenhuisopname. De inzet van wijkverpleegkundige zorg in de transitie van ziekenhuisopname naar huis en in de eerste periode thuis heeft echter geen effect aangetoond op het verbeteren van ADL-functioneren en het reduceren van heropnames. Juist het verbeteren van ADL-functioneren is belangrijk voor kwetsbare ouderen om de zelfredzaamheid te behouden en ouderen zolang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Met deze subsidieaanvraag wordt beoogd de Transmurale Zorgbrug uit te breiden met thuisrevalidatie door een fysiotherapeut om het ADL-functioneren en daarmee de zelfredzaamheid van patiënten te bevorderen. Daarnaast verwachten wij hiermee een verdere reductie van heropnames en mortaliteit te kunnen bereiken. De focus hierin ligt in eerste instantie op de doelgroep kwetsbare oudere cardiologische patiënten omdat bij deze groep thuisrevalidatie effectief is gebleken en deze groep vaak niet deelneemt aan poliklinische revalidatieprogramma’s. Op dit moment zijn er financiële belemmeringen in het aanbieden van thuisrevalidatie aan deze patiënten. Met deze subsidieaanvraag beogen we in de komende 12 maanden aan de volgende doelstellingen te werken: 1.Binnen 12 maanden wordt aan kwetsbare oudere cardiologische patiënten die worden opgenomen in 3 participerende ziekenhuizen thuisrevalidatie aangeboden door een fysiotherapeut na ontslag uit het ziekenhuis; 2.Binnen 12 maanden is er sprake van structurele bekostiging van thuisrevalidatie aan kwetsbare oudere cardiologische patiënten; 3.Binnen 12 maanden heeft de ouderenparticipatie een structurele plek gekregen binnen de Cardiologische Zorgbrug. Om dit te bereiken is er een samenwerkingsverband met ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, Zilveren Kruis en een netwerk van fysiotherapeuten in de regio Groot Amsterdam en regio Gooi- en Vechtstreek die ook bij de Transmurale Zorgbrug betrokken zijn. Daarbij zal de Kenniskring Ouderenzorg AMC betrokken worden als partner bij de doorontwikkeling van de Transmurale Zorgbrug.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
633200014
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2017
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. B.M. Buurman-van Es
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC