Mobiele menu

Implementatie en doorontwikkeling van motivatietoolbox voor (top)turnen

Projectomschrijving

De ontwikkelde motivatietoolbox voor topturnen (Nationale SportInnovator Prijs 2018) speelt leeftijdsadequaat in op de motivatie van (top)turntalenten met als doel het voorkomen van uitval. InnoSportLab ’s-Hertogenbosch heeft in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) met de Sportinnovatievoucher 2020 een eerste stap gezet in de implementatie van de motivatie toolbox.
Door de motivatietoolbox inhoudelijk beter te laten aansluiten bij de pedagogische visie van de KNGU zijn een aantal inhoudelijk aanpassingen doorgevoerd in de oorspronkelijke motivatietoolbox. Hierdoor sluiten nu onder andere de leeftijden beter op elkaar aan. Middels een e-learning opdracht gaan aankomende trainers in de niveau 3 opleiding Gymnastiekleider kennis maken met de motivatietoolbox. Daarnaast is een  motivatie (advies)boekje en -poster voor de (top)sportcentra gerealiseerd en is de ontwikkelde motivatievragenlijst online toegankelijk en geschikt gemaakt voor jongere kinderen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Innovatievraag Hoe kunnen we de recent ontwikkelde producten van de Nationale Sportinnovator Prijs 2018 (Leeftijdsadequate motivatietoolbox voor topturnen) implementeren, beschikbaar maken voor en onder de aandacht brengen bij een bredere doelgroep van (top)turncoaches? Doel De recent ontwikkelde motivatietoolbox voor topturnen is gericht op het voor het voorkomen van drop-outs binnen de georaniseerde turnsport door het leeftijdsadequaat inspelen op motivatie bij (top)turntalenten. Deze motivatietoolbox willen we graag implementeren binnen de turntrainer opleidingen en topsportinfrastructuur van de KNGU.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
538001715
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M. Meijer
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting InnoSportLab 's-Hertogenbosch