Mobiele menu

Implementatie en opschaling VraagApp

Steeds meer mensen vinden de samenleving ingewikkeld. Ze hebben vaak een beperkt netwerk waar ze terecht kunnen. Alledaagse vragen kunnen zo leiden tot stress, vermijding van situaties en uiteindelijk grote problemen. Een groeiende groep professionals in de zorg ervaart hoge werkdruk. Veel mantelzorgers zijn overbelast. Voor al deze mensen is VraagApp sinds eind 2017 beschikbaar.

VraagApp vergroot de zelfstandigheid van kwetsbare burgers en daarmee de kwaliteit van leven en vermindert de noodzaak tot (in)formele begeleiding. Maar hoe is die maatschappelijke waarde om te zetten in een duurzaam businessmodel? En welke implementatie-aanpak past daar bij? Op deze vragen gaat de coach antwoord geven.

Verslagen


Eindverslag

De coach concludeert op basis van onderzoek een aantal zaken. De belangrijksten worden hieronder kort uitgelicht.
Begeleiders spelen tot nu toe een belangrijke rol bij de implementatie van VraagApp. Zij geven voorlichting aan kwetsbare burgers, delen abonnementen uit en zijn degene die vragenstellers zouden moeten aansporen om VraagApp vaker te gebruiken. De coach geeft aan dat zij ambivalent staan tegenover de oplossing en dat het interfereert met hun eigen rol. Hierdoor wordt geen kritische massa bereikt.
Ambtenaren en middlemanagement van zorginstellingen zijn in de praktijk vaak promotor van VraagApp maar in de uitvoering passief.

De echte fans van de VraagApp zijn vooral de bestuurders en beslissers, de vraagstellers en de vrijwilligers die meedenken. De laatste groep zijn daarvan de praktisch uitvoerenden met de potentie om de VraagApp op te schalen. De beslissers en bestuurders kunnen profiteren van VraagApp en bieden kansen voor financiering zolang de operatie weggehouden kan worden bij hun uitvoerende staf.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002679
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. F. Schalken
Verantwoordelijke organisatie:
3 times impact