Implementatie en opschaling Zo-Dichtbij

Projectomschrijving

Wie langer zelfstandig thuis wil blijven wonen, hecht waarde aan veiligheid, mobiliteit en gezondheid. Maar minstens zo belangrijk zijn sociale contacten en welbevinden. Empowerment van ouderen vraagt om goede communicatie met familie, vrienden en hulpverleners. Geeft een digitale wegwijzer iedereen de kans om zorgeloos thuis te blijven wonen zolang dat verantwoord is?

Hoe het werkt

ZoDichtbij test in een living-lab (een proeftuin) een online platform dat de verbinding legt tussen overheid en burger, zowel online als offline. Daarbij staat de burger centraal, samen met eventuele vrijwilligers en mantelzorgers. In de proeftuin werken diverse organisaties samen aan een prototype voor het uiteindelijke platform. Ze zetten onderzoek uit en doen ervaring op met wat nodig is om burgers zo lang mogelijk comfortabel en zelfstandig te laten thuiswonen. Het concept wordt getoetst in Alkmaar, Leiden, Rotterdam, Delft en Midden-Delfland.

Voor wie

Ouderen (en mensen met een beperking) die zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen, en hun netwerk van familieleden en zorgverleners.

Wat het oplevert

ZoDichtbij-gebruikers profiteren van producten en diensten rond wonen, zorg en welzijn en leggen contacten in hun directe omgeving. Zo kunnen ze langer zelfstandig thuis blijven wonen, waarbij hun veiligheid, mobiliteit en gezondheid niet in het gedrang komen. ZoDichtbij zet in op kwaliteit van leven. Dat begint bij goede preventie en vitaliteit, maar strekt zich uit naar sociale inclusie en mobiliteit. De proeftuin is verbonden met een Smart Living-promotieonderzoek aan de TU Delft, waarin de behoeften van gebruikers centraal staan.

ZoDichtbij is een zogeheten VIMP-project (Verspreidings- en Implementatie Impuls) in vervolg op het project Care@Home. Zie ook www.zonmw.nl/careathome en www.zonmw.nl/zodichtbij.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
VIMP ten behoeve van implementatie en opschaling van digitale wegwijzer Zo-Dichtbij. Als opvolging van het AAL programma Care@Home
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
73500095004
Looptijd:
2018
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
W.J.W. Keijzer-Broers
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Zo-Dichtbij

Slimme ICT-oplossingen voor ouderen

Lees meer over dit project in de brochure 'De Kweekvijver van AAL: samen ICT-oplossingen voor ouderen ontwikkelen en vermarkten' (pagina 55).