Mobiele menu

Implementatie- en opschalingscoach

Binnen de fysiotherapie wordt op dit moment gedeclareerd op basis van fee for service (betalen per behandeling). Deze manier van inkoop wordt gezien als één van de belangrijkste drijvers van hoge zorgkosten. Daarom passen zorgverzekeraars en zorgaanbieders steeds vaker ‘bundelinkoop’ (bundled payment) als bekostiging toe. Er wordt een bedrag per indicatie afgesproken en is er meer vrijheid om de behandeling in te richten.

Deze manier van financiering vraagt een verandering van inrichten van processen en systemen in de organisatie zoals declaratie en ook inhoudelijke zorgplannen. Deze aanpassing van de zorgorganisatie vergt veel aandacht en aanpassingsvermogen van de praktijk en de medewerkers.

Na de coaching is het behandel- en organisatieproces beter ingericht en is de praktijk in staat om per zorgzwaarte de juiste zorgplannen per programma aan te bieden binnen de subsidieperiode van 4 maanden.

Producten

Titel: Zorgplannen rug, nek en schouder
Auteur: Cees Leeuwis

Verslagen


Eindverslag

Dit project is mede mogelijk gemaakt door ZonMW
Zorgplannen binnen bundled payment

Doelstelling: betere en efficiëntere zorg op maat.

De ontwikkeling van zorgplannen binnen bundled payment is gericht om een uniforme werkwijze en het werken in teams tijdens behandeltrajecten. Onze focus lag hierbij op nek, rug en schouderklachten.
Elk teamlid wordt ingezet op zijn of haar specialisatie. Dit vergt een andere manier van werken en cultuur verandering bij zorgpersoneel en patiënt.
Deze innovatie is vooral gericht op betere zorg op maat. De patiënt kan sneller en beter geholpen worden en weet waar hij/ zij aan toe is door het afgebakende zorgtraject qua tijd en budget.
Het voordeel voor de zorgorganisatie is de efficiëntere inzet van zorgpersoneel en succesvollere behandeltrajecten door minder recidive. Dit zal ook de samenleving voordelen opleveren.

Kortom, een win win situatie voor alle partijen.

Kenmerken

Projectnummer:
838002990
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. ir. C. Leeuwis
Verantwoordelijke organisatie:
Leeuwis Fysiogroep