Mobiele menu

Implementatie en opschalingscoach (ronde 4)

Projectomschrijving

Alrijne wil telebegeleiding inzetten voor stabiele, chronische groepen patiënten (geregeld voor controle in ziekenhuis), dus zullen we in de komende jaren de transitie maken van kleinschalige pilots naar een ziekenhuisbrede en opschaalbare voorziening voor telebegeleiding. Dit met oog voor de rol en samenwerking met de eerstelijn en substitutie in het kader van JZJP.

Alrijne streeft ernaar, om samen met de zorgverzekeraar, te komen tot een toekomstbestendige wijze van financiering/organisatie van deze innovatieve vorm van zorg. Zonder nieuwe vormen van financiering kan telebegeleiding onvoldoende toekomstbestendig en opschaalbaar worden ingebed binnen onze organisatie.

Momenteel bestaat deze vorm van zorg uit een zelfmonitoring device, begeleiding bij gebruik, alarmeringsfunctie en inhoudelijke interventie. Er zit meer potentie in deze vorm van zorgverlening dan enkel het monitoren van patiënten. Educatie, behandeling en begeleiding van patiënten moet onderdeel uitmaken van deze zorg.

Verslagen


Eindverslag

Telebegeleiding is een zorginnovatie die bepaalde vormen van ziekenhuiszorg thuis mogelijk maakt. Door telebegeleiding kunnen zorgverleners een effectieve behandeling geven aan de patiënt in zijn thuissituatie. Patiënten krijgen een beter inzicht in en controle op het eigen ziekteverloop. Ze hoeven minder vaak naar het ziekenhuis en doordat ze zelf de regie nemen over hun gezondheid gaan ze vaak ook gezonder leven.

Alrijne ziekenhuis zet in op het aanbieden, opschalen en uitbreiden van telebegeleiding binnen de organisatie en sluit hiermee aan op de landelijke beweging en ontwikkelingen rondom digitale zorg ten aanzien van gewenste transitie van fysiek naar meer digitale poli’s. De subsidie van ZonMw maakte het mogelijk een opschalingscoach in te zetten vanuit de leverancier (Luscii). De coach heeft Alrijne begeleid bij het implementeren en doorontwikkeling van (nieuwe en bestaande) zorgpaden.

Samenvatting van de aanvraag

Telebegeleiding zien wij als toekomstbestendige zorg en willen hier als Alrijne graag meer op inzetten. Daarom is in 2020 vanuit transformatiegeld van Zorg & Zekerheid de pilot ‘telemonitoring bij COPD en Hartfalen patiënten’ gestart. Deze pilot is medio 2020 geëvalueerd. Zowel patiënten als medewerkers waren positief. Er zijn, naast COPD en Hartfalen patiënten, meer patiëntgroepen waar we telebegeleiding passend vinden. Op dit moment willen wij de focus leggen om telebegeleiding op te schalen en breder in te zetten o.b.v. onze visie in onze organisatie. Hierin zijn wij op zoek naar hands- on ondersteuning in de vorm van kennis en kunde vanuit ervaring. Wij zien in Luscii een goede partner om ons hierin te ondersteunen en te begeleiden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002863
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. N.E. de Vries
Verantwoordelijke organisatie:
Alrijne Zorggroep