Mobiele menu

Implementatie en opschalingscoach telemonitoring

Projectomschrijving

Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft de ambitie om zorg middels telemonitoring uit te breiden. Door middel van telemonitoring (thuismonitoring) kunnen patiënten thuis metingen doen en gevalideerde vragenlijsten bijhouden, waarmee het ziekenhuis deze patiënten op afstand kan monitoren.

Met telemonitoring:

  • hoeven patiënten niet meer periodiek, maar slechts bij medische noodzaak (bijv. achteruitgang gezondheid) naar het ziekenhuis te komen
  • heeft het ziekenhuis niet periodiek, maar continu inzicht hoe het met de patiënt gaat
  • krijgen patiënten meer ziekte-inzicht, waardoor zij beter in staat zijn om hun gezondheid positief te beïnvloeden

Met behulp van de implementatie- en opschalingscoach ontvangt het Franciscus Gasthuis & Vlietland begeleiding bij de implementatie van telemonitoring bij een extra zorgpad.

Verslagen


Eindverslag

Inleiding:
De afdeling Hartrevalidatie in Franciscus Gasthuis is gestart met tele-hartrevalidatie bij een kleine groep patiënten die gaan revalideren na een hartincident. In verband met de coronacrisis moest de afdeling vorig jaar acuut stoppen met hun activiteiten en zijn de patiënten telefonisch begeleid. De afdeling vindt dat dit anders moet kunnen met structurele begeleiding en zet daarom nu thuismonitoring via de Luscii app in.

Hoe tele-hartrevalidatie werkt:
Met tele-hartrevalidatie kunnen patiënten thuis werken aan hun conditie en krijgen zij op afstand begeleiding van het hartrevalidatieteam. Zij doen thuis verschillende metingen zoals het gewicht, bloeddruk en hartslag en geven deze door via de Luscii app. De hartrevalidatie assistenten bekijken de metingen. Bij afwijkende waarden wordt er, net als nu, overlegd met de cardioloog en afhankelijk daarvan wordt de behandeling aangepast. Het herstel en de verwerking worden goed in de gaten gehouden en bij problemen kunnen nog steeds consulten worden aangevraagd bij de andere disciplines. Bij vragen of onduidelijkheden hebben de patiënten via de BeterDichtbij contact met hartrevalidatie assistenten.

Voordelen voor de patiënt:
Mieke Muller-Grijzenhout is coördinator Hartrevalidatie en vertelt over de voordelen. Mieke: ‘Patiënten hoeven minder lang 2 keer per week naar het Gasthuis te komen. Zij kunnen in hun eigen omgeving sneller herstellen en het dagelijks leven weer oppakken. Zo wordt het sneller een onderdeel van hun leven en hiermee hopen wij dat de veranderende leefstijl blijvend is. Dit wordt ook gestimuleerd omdat thuisrevalidatie 12 weken duurt en de patiënten na die 12 weken de Luscii app kunnen blijven gebruiken. De patiënten kunnen zo thuis zelf indelen wanneer ze sporten en wanneer ze de educatie modules en animatiefilms bekijken. We starten klein en hopelijk kunnen we snel uitbreiden waardoor we meer patiënten tele-hartrevalidatie aan kunnen bieden.’

Aanpak implementatiecoach:
Deze implementatie is gerealiseerd met behulp van Implementatiecoach Luscii. Samen met de afdeling is een kernteam samengesteld waarmee de inhoud van tele hartrevalidatie is uitgewerkt. Op basis van voorbeelden uit het land heeft het kernteam een zorgpad gemaakt en is naast de monitoringsfunctie van de app er veel aandacht voor educatie waarmee patiënten gestimuleerd worden hun leefstijl nog verder te verbeteren.

Samenvatting van de aanvraag

Franciscus Gasthuis & Vlietland vraagt de subsidie aan voor de inzet van een implementatie- en opschalingscoach ten behoeve van de opschaling van telemonitoring binnen de organisatie. Onder begeleiding van een implementatie ondersteuner van Luscii (leverancier van telemonitoring) wordt telemonitoring voor een extra aandoening opgezet en geïmplementeerd.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002605
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. E.M. Duijvesteijn
Verantwoordelijke organisatie:
Franciscus Gasthuis & Vlietland