Mobiele menu

Implementatie- en opschalingscoaching e-Health – MijnZorgApp – HealthTrain

Projectomschrijving

We merken dat er bij onze cliënten steeds meer behoefte is ontstaan aan (gedeeltelijke) online begeleiding. We willen daarom het product MijnZorgApp met al haar functies zoals Huiswerkoefeningen.nl, e-Exercise en oefen- en afspraakherinneringen volledig implementeren en de functies die we gebruiken opschalen, indien mogelijk. De MijnZorgApp is een app waar alle zorg voor de cliënt op één plek samenkomt en waar ook de communicatie richting zorgverlener en de praktijk in terug komt. De MijnZorgApp is voor onze therapeuten een tool om content in mee te geven om zo de cliënt handvatten te geven om overal met hun herstel bezig kunnen zijn. Het hoofddoel van het implementatie- en opschalingsplan is om, binnen een begeleidingstraject van 12 weken, de kwaliteit van de geleverde zorg door de organisatie voor de cliënt te verbeteren door middel van het opschalen van het gebruik van MijnZorgApp en de daarin beschikbare functies.

Verslagen


Eindverslag

Het hoofddoel van het implementatie-/opschalingsplan is om, binnen een begeleidingstraject van 12 weken, de kwaliteit van de geleverde zorg door de organisatie voor de cliënt te verbeteren door midden van het opschalen van het gebruik van MijnZorgApp en de daarin beschikbare functies. Een subdoel van het implementatie-/opschalingsplan is om binnen 12 weken een arbeidsbesparing te realiseren binnen de praktijk voor zowel therapeut als front- en backoffice medewerker. Na opschaling zal er binnen 12 weken een kostenbesparing te zien moeten zijn, wat deels door nieuwe functies binnen de MijnZorgApp en deels door arbeidsbesparing gerealiseerd wordt. Na het begeleidingstraject van 12 weken, moet de praktijk genoeg ervaring hebben om de verbeterde kwaliteit van zorg te blijven leveren aan hun cliënten.

De doelstellingen zijn behaald door gebruik te maken van een 0-meting, tussenmeting en eindmeting op bruikbare data van de verschillende functies van MijnZorgApp. Naast deze data-analyses zijn er verschillende meetings geweest met super users binnen de organisatie. Middels een kick-off meeting, face to face (online) trainingen, een e-learning en begeleiding op opschaling van MijnZorgApp gebruik van nieuwe functies is er gewerkt aan het behalen van de gestelde doelen.

Samenvatting van de aanvraag

Het hoofddoel van het implementatie-/opschalingsplan is om, binnen een begeleidingstraject van 12 weken, de kwaliteit van de geleverde zorg door de organisatie voor de cliënt te verbeteren door midden van het opschalen van het gebruik van MijnZorgApp en de daarin beschikbare functies. Een subdoel van het implementatie-/opschalingsplan is om binnen 12 weken een arbeidsbesparing te realiseren binnen de praktijk voor zowel therapeut als front- en backoffice medewerker. Na opschaling zal er binnen 12 weken een kostenbesparing te zien moeten zijn, wat deels door nieuwe functies binnen de MijnZorgApp en deels door arbeidsbesparing gerealiseerd wordt. Na het begeleidingstraject van 12 weken, moet de praktijk genoeg handvaten en ervaring hebben om de verbeterde kwaliteit van zorg te blijven leveren aan hun cliënten.

Kenmerken

Projectnummer:
838002901
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Heutink
Verantwoordelijke organisatie:
FysioZwolle