Mobiele menu

Implementatie- en opschalingscoaching (ronde 1)

Projectomschrijving

Atris is een Zorg op Afstand Platform voor het meten en registreren van parameters welke gegenereerd zijn door zgn. wearables zoals bewegingssensoren, hartslag meters etc. Atris ondersteunt fysiotherapeuten en patiënten door eenvoudig inzicht te geven in de continuïteit en effectiviteit van bewegings- en inspanningsoefeningen, ook in de thuissituatie. De fysiotherapeut kan de patiënt zo gerichter coachen en ondersteunen. De objectieve metingen van Atris zorgen voor meer zekerheid en meer vertrouwen. Dit leidt tot betere zorg tegen lagere kosten. Bovendien verhoogt het de capaciteit van fysiotherapiepraktijken en leidt het tot hogere therapietrouw. Atris is in het verleden vooral gebruikt met de bewegingssensor PAM. Er is onderzoek gedaan naar beweging bij oncologische patiënten en bij patiënten kort na een chirurgische ingreep.

Ten gevolge van Corona zijn veel fysiotherapiepraktijken zorg op afstand gaan leveren. De scope van dit project was om Atris versnel klaar te maken voor opschaling. Gedurende dit project zijn koppelingen gerealiseerd voor meerdere typen hartslagmeters en handmatige invoer van saturatie, gewicht en bloeddruk. Daarnaast is de verkooporganisatie achter Atris versneld gerealiseerd. Het belangrijkste resultaat is dat Atris nu voor alle praktijken in Nederland snel en eenvoudig te implementeren is.

Om meer inzicht te krijgen in het gebruik van zorg op afstand is daarnaast een monitor uitgezet onder enkele honderden fysiotherapie praktijken. De daaruit verworven inzichten hebben o.a. geleid tot het formeren van een gebruikerspanel bestaande uit fysiotherapiepraktijken.  Dit panel is onlangs gestart met enkele specifieke ervaringstrajecten. De resultaten van deze ervaringstrajecten worden medio juli 2021 verwacht.

Verslagen


Eindverslag

Atris - Meetbare Zorg op Afstand

Atris is een Zorg op Afstand Platform voor het meten en registreren van parameters welke gegenereerd zijn door zgn. wearables zoals bewegingssensoren, hartslag meters etc. Atris ondersteunt fysiotherapeuten en patiënten door eenvoudig inzicht te geven in de continuïteit en effectiviteit van bewegings- en inspanningsoefeningen, ook in de thuissituatie. De fysiotherapeut kan de patiënt zo gerichter coachen en ondersteunen. De objectieve metingen van Atris zorgen voor meer zekerheid en meer vertrouwen. Dit leidt tot betere zorg tegen lagere kosten. Bovendien verhoogt het de capaciteit van fysiotherapiepraktijken en leidt het tot hogere therapietrouw. Atris is in het verleden vooral gebruikt met de bewegingssensor PAM. Er is onderzoek gedaan naar beweging bij oncologische patiënten en bij patiënten kort na een chirurgische ingreep.

Ten gevolge van Corona zijn veel fysiotherapiepraktijken zorg op afstand gaan leveren. De scope van dit project was om Atris versnel klaar te maken voor opschaling. Gedurende dit project zijn koppelingen gerealiseerd voor meerdere typen hartslagmeters en handmatige invoer van saturatie, gewicht en bloeddruk. Daarnaast is de verkooporganisatie achter Atris versneld gerealiseerd. Het belangrijkste resultaat is dat Atris nu voor alle praktijken in Nederland snel en eenvoudig te implementeren is.

Om meer inzicht te krijgen in het gebruik van zorg op afstand is daarnaast een monitor uitgezet onder enkele honderden fysiotherapie praktijken. De daaruit verworven inzichten hebben o.a. geleid tot het formeren van een gebruikerspanel bestaande uit fysiotherapiepraktijken. Dit panel is onlangs gestart met enkele specifieke ervaringstrajecten. De resultaten van deze ervaringstrajecten worden medio juli 2021 verwacht.

Samenvatting van de aanvraag

Zorg op afstand wordt een steeds belangrijker item. De Corona crisis heeft pijnlijk blootgelegd dat het huidige model waarbij patiënten en zorgverleners bijna uitsluitend fysiek contact hebben niet meer houdbaar is. De roep om e-health oplossingen is groot. De oplossingen die wij bieden is de mogelijkheid voor fysiotherapeuten om patiënten op afstand te coachen en te monitoren. Het product Atris bestaat uit een platform dat gekoppeld is aan monitoren die een patiënt gedurende zijn haar oefeningen thuis aangesloten heeft. Denk daarbij aan hartslagmeter, saturatiemeter, bewegingsmeter en de mogelijkheid om een PAM score in te voeren. Dit platform is breed inzetbaar en biedt de fysiotherapeut de mogelijkheid om een patiënt op afstand te trainen en te coachen. Wij zien mogelijkheden om dit project in te zetten voor de volgende indicaties: • Longrevalidatie (Covid-19; Q-koorts en COPD_ • Geriatrie • Hartrevalidatie • Leefstijlcoaching (Diabetes, Pijn, Reuma) Het platform is reeds getest op technische functionaliteiten. De volgende stap is het testen van het product en het concept in de dagelijkse praktijk. Dit gaan we doen in een 6-tal fysiotherapiepraktijken in het adherentiegebied van Ziekenhuis Bernhoven; de grootste corona en Q-koorts haard van Nederland. Het project is een samenwerking tussen de software ontwikkelaar PeerCode uit Geldermalsen en QRS en zal geleid worden door Dhr M Suppers. Een ervaren coach in de implmentatie en lancering van medische software en devices. Fysioplus (Oss) is de inhoudelijke partner.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002547
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Suppers
Verantwoordelijke organisatie:
QRS Healthcare