Mobiele menu

Implementatie en optimalisatie van Leer- en InnovatieNetwerken in de geriatrische revalidatiezorg

De ouderenzorg wordt steeds complexer. Daarom is het belangrijk om zorgprofessionals goed op te leiden, te boeien én aan boord houden. Een manier om te leren en verbeteren zijn Leer- en InnovatieNetwerken (LINs). LINs zijn zijn afdelingen in zorginstellingen waarbij zowel studenten als zorgmedewerkers onder begeleiding van docenten werken aan verbeterprojecten en samen leren en reflecteren.

Doel

In het project hebben we:

  • 3 Leer- en InnovatieNetwerken (LINs) geïmplementeerd en geoptimaliseerd in de geriatrische revalidatiezorg (GRZ)
  • cliënt-centred goalsetting binnen de geriatrische revalidatiezorg versterkt en verpleegkundigen en verzorgenden handvatten geboden om cliënten hierbij beter te betrekken

3 LINs geïmplementeerd en geoptimaliseerd

We hebben ervaren dat een LIN een versneller kan zijn in een proces van leren en verbeteren. Vanuit een gezamenlijke visie moet dit proces worden gefaciliteerd. Door het bevorderen van de leercultuur ontstaat er een beter werkklimaat waarmee mensen behouden kunnen blijven voor de zorg.

Cliënt-centred goalsetting versterkt

Cliënten, verpleegkundigen en verzorgenden constateerden dat het bij het gezamenlijk vaststellen en evalueren van revalidatiedoelen ontbrak aan goed geïnformeerde cliënten en aan continuïteit van ondersteuning van het doelgericht revalideren binnen het verpleegkundig team. We hebben verpleegkundigen en verzorgenden interventies aangereikt die zij kunnen inzetten.
 

Promotiefilmpje

Bekijk het promotiefilmpje methodisch werken met SAMPC (Somatisch, ADL, Maatschappelijk functioneren, Psyschisch functioneren en Communicatie) in de geriatrische revalidatiezorg door studenten HBO-V Inholland op YouTube:

Afbeelding
Promotiefilmpje methodisch werken in de GRZ

Interview

De verpleeghuiszorg wordt steeds complexer en dat maakt leren en verbeteren essentieel. Dat zorgt uiteindelijk voor betere zorg én voor het goed opleiden en aan boord houden van collega’s. Maar hoe pak je dat aan? Lees het interview met Robbert Gobbens en Karin Bosch.

> Lees het interview

Producten

Titel: Goal-setting in geriatric rehabilitation: Can the nursing profession meet patients' needs? A narrative review
Auteur: Vaalburg, A-M., Wattel, E., Boersma, P., Hertogh, C., Gobbens, R.
Magazine: Nursing Forum
Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8451803/
Titel: Learning and innovation network in nursing: A concept analysis
Auteur: M. Albers,R.J.J. Gobbens,M. Reitsma, O.A.A.M.J. Timmermans, H.L.G.R. Nies
Magazine: Nurse Education Today
Titel: Supporting older patients in working on rehabilitation goals: A scoping review of nursing interventions
Auteur: Vaalburg, A-M., Boersma, P., Wattel, E.M., Ket, J.C.F., Hertogh, C.M.P.M., Gobbens, R.J.J.
Magazine: International Journal of Older People Nursing
Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/opn.12542
Titel: Goal-setting in geriatric rehabilitation: Can the nursing profession meet patients' needs? A narrative review
Auteur: Anne Marie Vaalburg, Elizabeth Wattel, Petra Boersma, Cees Hertogh, | Robbert Gobbens
Magazine: Nursing Forum
Titel: The Role of Nursing Staff Regarding Goal Setting and Achieving in Geriatric Rehabilitation: A Focus Group Study
Auteur: Vaalburg, A-M., Wattel, E.M., Boersma, P., Hertogh, C.M.P.M., Gobbens, R.J.J.
Magazine: Rahabilitation Nursing
Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10487360/
Titel: Learning and innovation network in nursing: A concept analysis
Auteur: Albers, A., Gobbens, R.J.J., Reistma, M., Timmermans, O.A.A.M.J., Nies, H.L.G.R.
Magazine: Nurse Education Today
Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260691721002458?via%3Dihub

Kenmerken

Projectnummer:
516022517
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. R.J.J. Gobbens PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Inholland
Afbeelding

Leren en verbeteren

Nieuwe kennis en innovaties onderdeel maken van de dagelijkse praktijk kan alleen als zorgprofessionals en zorgorganisaties duurzaam en systematisch leren en verbeteren. Daarom financieren we 13 projecten waarin projectteams werken aan methodiekontwikkeling en onderzoek. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.