Mobiele menu

Implementatie fase-georiënteerde palliatieve zorg (inclusief zorgpad stervensfase) en vormgeving in ECD

Projectomschrijving

Tijdens de overstap naar ONS (elektronisch cliëntendossier) in oktober 2022, werd er geconstateerd dat het Zorgpad Stervensfase aanwezig is als optie in ONS. Deze mogelijkheid vormt voor Zorggroep Sint Maarten de aanleiding om palliatieve zorg breder te implementeren in de organisatie, cultureel en systemisch.

Doel

We willen op het gebied van palliatieve zorg gestructureerd toewerken naar steeds meer volwassenheid op het gebied van palliatieve zorg en organisatorische borging.

Aanpak/werkwijze

We implementeren de interventie ‘Signaleren en verkennen wat de patiënt bezighoudt als basis voor proactieve zorgplanning (SVP)’. Het vormgeven van verschillende fasen in de palliatieve zorg staat centraal, gekoppeld aan praktische en zorginhoudelijke uitwerking en gefaciliteerd in ONS. Dit vraagt om een projectmatige aanpak omdat training en scholing noodzakelijk is.

Samenwerkingspartners

De interventie implementeren we bij Zorggroep Sint Maarten. We werken samen met het Netwerk palliatieve zorg Twente.

Verwachte resultaten

Ons project levert de volgende resultaten op:

  • meetbare kwaliteitsverhoging aan de hand van een nulmeting/tussenmeting
  • betere positionering palliatieve zorg binnen de Zorggroep en verhoging van algemeen kennisniveau/toepassing van deze kennis
  • betere markering palliatieve fases en hierdoor betere symptoomcontrole en minder symptoomlast

Kenmerken

Projectnummer:
10200022310002
Looptijd: 49%
Looptijd: 49 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.W. Timmer
Verantwoordelijke organisatie:
Zorggroep Sint Maarten