Mobiele menu

Implementatie Generieke module en Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid

De inzet van ervaringskundigheid is belangrijk om de zorg te laten aansluiten bij het persoonlijke proces van cliënten. Om de inzet van ervaringsdeskundigheid te verbeteren zijn de Generieke module Ervaringsdeskundigheid en het Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid ontwikkeld. Het doel van dit project is de implementatie van de Generieke Module en het Beroepscompetentieprofiel in acht praktijkorganisaties. Dit doen we door het ontwikkelen en toepassen van dialogische werkvormen, methodieken voor ervaringsdeskundigen en andere professionals en een monitoringinstrument.

Doel

Het doel is het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met psychische aandoeningen door binnen de zorg en ondersteuning ruimte te maken voor ervaringskennis. Dit doen we door:

 1. Implementatie en monitoring van de Generieke Module Ervaringsdeskundigheid en het Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid;
 2. Het ontwikkelen en toepassen van dialogische werkvormen ten behoeve van implementatie, methodieken voor ervaringsdeskundigen en andere professionals, en een implementatie- en scholingsmodule voor ervaringsdeskundigen, andere professionals en beleidsmakers.

Aanpak

 • Begeleiding en implementatieondersteuning. De organisaties gaan aan de slag met een concrete doelstelling en ten minste 3 aanbevelingen uit de generieke module Ervaringsdeskundigheid en maken hierbij tevens gebruik van het nieuwe Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid. 
 • Monitoring resultaten van de doelstellingen met behulp van de MIE (monitoring implementatie ervaringsdeskundigheid). 
 • Ontwikkeling en toepassing van de volgende methodieken en werkvormen: 
  • Dialogische werkvormen om met elkaar de dialoog aan te gaan vanuit verschillende perspectieven.
  • Methodiek peer counseling voor uitwisseling van ervaringskennis in 1-op-1 contact. 
  • Training In gesprek over zin voor cliënten, naasten, ervaringsdeskundigen en andere professionals. 
 • Ontwikkeling landelijke implementatie- en scholingsmodule.

Samenwerkingspartners

Het project wordt uitgevoerd door Trimbos-instituut, Kenniscentrum Phrenos, Movisie en de Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvED). Aan het project nemen 8 organisaties deel: 2 uit de ggz (GGZ WNB, GGZ Oost-Brabant), 3 uit de verslavingszorg (Iriszorg, VNN, Tactus), en 3 uit het sociaal domein (HVO Querido, RIBW AV, en Leger des Heils regio Noord West. 

De klankbordgroep heeft een adviserende functie en bestaat uit cliënten- en naasten (MIND), Akwa GGZ, vertegenwoordigers van koepelorganisaties (De NL GGz, Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel, Valente, opleidingen voor ervaringsdeskundigen (Windesheim, Hanzehogeschool, ROC Zadkine) en beroepsverenigingen (Vereniging van Ervaringsdeskundigen, NVvP, NIP, V&VN, BPSW).

Verwachte resultaten

 • De werkkaart implementatie en de MIE worden toepasbaar gemaakt, ook voor het sociaal domein.
 • Een syllabus met dialogische werkvormen aansluitend bij de aanbevelingen van de GM-ED is wordt landelijk beschikbaar gesteld.
 • 8 organisaties worden getraind in de toepassing van methodieken: ‘Peer counseling’ en ‘In gesprek over zin’. 
 • Een brede scholings- en implementatiemodule ‘Inzet ervaringsdeskundigheid’ wordt landelijk beschikbaar gesteld. 
 • Ter afsluiting van het project organiseren we samen met de deelnemende organisaties een conferentie waarop de resultaten worden gepresenteerd. 
 • Met de hbo- en mbo-opleidingen ervaringsdeskundigheid vertegenwoordigd in de klankbordgroep kan het opleidingsveld de inzichten benutten voor hun opleidingen.

Kenmerken

Projectnummer:
10960102310010
Looptijd: 16%
Looptijd: 16 %
2024
2026
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
drs. N.H.J. van Erp
Verantwoordelijke organisatie:
Trimbos-instituut