Mobiele menu

Implementatie GOAL!: leefstijlondersteuning voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening

Gecombineerde Ondersteuning voor Ambulante Leefstijlinterventies (GOAL!) is een multidisciplinaire leefstijlondersteuning waar gekwalificeerde professionals iemand met een ernstige psychiatrische aandoening EPA twee jaar begeleiden. Voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) is er binnen de ambulante zorg namelijk geen passende leefstijlinterventie. Zij hebben ongeacht diagnose een hoger risico op hart- en vaatziekten en diabetes en verminderde psychische gezondheid. Dit draagt bij aan een tot 15 jaar kortere levensduur en lagere kwaliteit van leven. Leefstijlinterventies verbeteren lichamelijke gezondheid, kwaliteit van leven, maar ook psychiatrische symptomen en functioneren. 

Doel en aanpak

Dit project biedt GOAL! experimenteel aan binnen de gemeenten Noord-Veluwe. Met dit project wordt een Health Technology Assessment uitgevoerd. De uitkomsten hiervan zijn nodig voor structurele toepassing en implementatie naar andere gemeenten. Het uiteindelijke doel is landelijke beschikbaarheid van een passend leefstijlprogramma voor mensen met EPA.

Samenwerkingspartners 

GGz Centraal, MIND, Mulier Instituut, UMCU, Maastricht University 

Producten

Titel: Evaluatie van een gecombineerde leefstijlinterventie voor mensen met EPA: een studieprotocol
Auteur: Chermaine Noortman, Myrthe van Schothorst, Natascha den Bleijker, Bianca Braakhuis, Jeroen Deenik, Thérèse van Amelsfoort
Titel: (Visuele) informatiebrieven voor GOAL! deelnemers en controledeelnemers met bijbehorende toestemmingsformulieren.
Titel: Banner GOAL!
Titel: Implementatieplan, opgesteld met format van de Hersenstichting
Titel: GOAL! folder
Titel: Ondersteuning voor ambulante leefstijlinterventies (GOAL!) bij een ernstige psychiatrische aandoening
Auteur: C.R. Noortman-van Meteren, M.M.E. van Schothorst, N.M. den Bleijker, B. Braakhuis-Keuning, J.Deenik
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Leefstijlgeneeskunde
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.ntvl.nl/journal-article/ondersteuning-voor-ambulante-leefstijlinterventies-goal-bij-een-ernstige-psychiatrische-aandoening-een-quasi-experimenteel-studieprotocol/

Kenmerken

Projectnummer:
10610162210008
Looptijd: 44%
Looptijd: 44 %
2023
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. J Deenik
Verantwoordelijke organisatie:
GGZ Centraal