Mobiele menu

Implementatie IDDSI

Projectomschrijving

Cello is een gehandicaptenzorg instelling, hier zijn clienten met slikproblemen. Door het invoeren van gestandaardiseerde terminologie en definities voor voedings- en drank consistentie worden miscommunicatie en eigen interpretatie over de dikte voorkomen. Hierdoor neemt de kans op verslikking en bijvoorbeeld longonsteking af.

Door het implementeren van de IDDSI is er een efficientere, duidelijkere en veiligere communicatie rondom begeleiding van clienten met eet- en drinkproblemen. De kans op het aanbieden van de verkeerde consistentie neemt af. Voedsel en dranken worden op de goede dikte aangeboden en zo zullen de slikproblemen afnemen en daarmee ook de klachten die bij het verslikken komen kijken. 

Verslagen


Eindverslag

We hebben meerdere gesprekken gehad met de externe coach. Zij heeft meegekeken naar de beste opbouw wat betreft de start van het project. Daarnaast heeft zij ondersteuning geboden bij het vinden van de juiste lijntjes binnen de organisatie om ook op langere termijn het project zo soepel mogelijk te laten verlopen.
De coach heeft ondersteuning geboden en heeft de aanzet van het project voor het team behapbaar en overzichtelijk gemaakt. Dat heeft voor een goede basis gezorgd.
Daarnaast hebben we geïnventariseerd waar onze kansen en valkuilen liggen.
Daar heeft ze ons goed bij geholpen waardoor er nu vertrouwen is dat het project een goed vervolg gaat krijgen.

Samenvatting van de aanvraag

De International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI) is opgericht in 2013 met het doel om nieuwe, internationaal gestandaardiseerde terminologie en definities te ontwikkelen om aangepaste voedingsconsistenties en verdikte vloeistoffen te kunnen beschrijven voor mensen met een slikstoornis, ongeacht leeftijd, woonplek of zorginstelling en culturen. Er is een raamwerk van dysfagie gerelateerde consistenties opgesteld. De consistenties bestaan uit 8 niveaus (0-7), deze niveaus zijn elk herkenbaar aan een nummer, beschrijving en kleur. Zie bijlage I voor schematische weergave. Inmiddels zijn de IDDSI standaarden wereldwijd de norm voor het benoemen van verschillende consistenties van voeding. Door de concrete beschrijvingen en testmethodes voor de dikte van dranken en andere maaltijden, worden er minder fouten gemaakt en krijgt iedere cliënt het voedsel of drinken dat past bij zijn of haar slikprobleem. De IDDSI richtlijnen worden momenteel wereldwijd uitgerold. Ook binnen Cello zullen deze richtlijnen toegepast gaan worden. Dit zal op een goede manier uitgerold moeten worden zodat iedereen op de hoogte is en gebruik kan maken van de IDDSI. Momenteel gebruiken we binnen Cello en in communicatie met bijvoorbeeld ziekenhuizen verschillende termen voor de consistentie van voeding en dranken zoals “yoghurtdikte, vladikte, siroopdikte, honingdikte, nectardikte”. Dit zorgt voor verwarring en eigen interpretaties, wat een verhoogd risico geeft op het aanbieden van niet passend voedsel of drinken. De kans op verslikken en longontstekingen is dan nog altijd groot. Door gebruik van de IDDSI wordt deze verwarring weggenomen en worden voedsel en dranken op de goede dikte aangeboden. De slikproblemen zullen afnemen en daarmee ook de klachten die bij het verslikken komen kijken. Doel is om de eenduidigheid in het geven en uitvoeren van de adviezen rondom consistentie van voeding en drank zo groot mogelijk te maken. Gevolg is een efficiëntere, duidelijkere en veiligere communicatie rondom begeleiding van cliënten met eet- en drinkproblemen. De kans op het aanbieden van de verkeerde consistentie en daarmee het risico op verslikken is dan een stuk kleiner dan met de huidige richtlijnen en benamingen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002621
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Fuller
Verantwoordelijke organisatie:
Cello