Mobiele menu

Implementatie-Impuls Fietsmaatjes

Projectomschrijving

Doel

Dit project geeft een impuls aan de kwaliteit, de implementatie en de landelijke opschaling van Fietsmaatjes in Nederland. Fietsmaatjes is gericht op mensen met een beperking op het gebied van beweging, zicht, gehoor of cognitie. Zij maken samen met een vrijwilliger fietstochten op een duofiets met elektrische trapondersteuning, waarbij zij sociale contacten opdoen, vaker buiten zijn en meer bewegen.

Aanpak

In dit project werkt Fietsmaatjes.NL samen met Movisie, Hogeschool Leiden en het Mulier instituut. Het Mulier Instituut heeft eerder het project “Bewegen op recept, samen naar praktische handvatten” uitgevoerd. De monitoringstools en de kennis over implementatie uit dat project worden ingezet voor de praktijk van Fietsmaatjes. Het doel is vergroting van de impact op het gebied van preventie in termen van positieve gezondheid en een passend bewegingsaanbod bij mensen uit de doelgroep met een grotere diversiteit aan beperkingen.  

Verwachte opbrengsten

Beoogde resultaten van dit project zijn: 1) Inzicht in de effecten bij de doelgroep; 2) Praktische implementatie handvaten; 3) Toepassing van instrumenten voor monitoring; 4) Workshops voor de coördinatoren, waarin de kennis wordt gedeeld; 5) Erkenning en opname van Fietsmaatjes in de databanken Effectieve sociale interventie (Movisie) en Preventieve gezondheidsinterventies (RIVM, Centrum Gezond Leven). Deze resultaten ondersteunen de landelijke implementatie en de groei in locaties en het aantal gasten (Eind 2019: 1.350, medio 2021: 2.300).

Producten van ZonMw

Lees meer over dit project in het artikel Fietsmaatjes vergroten de wereld van mensen met een beperking, in onze artikelenreeks Zo benutten we resultaten en opbrengsten beter in de praktijk.

Producten

Titel: Verheugen, genieten en nagenieten
Auteur: Jasper van der Kamp en Marijke Booijink
Titel: Tips en handvatten voor de uitvoering van Fietsmaatjes.
Auteur: Kirsten Gutter en Dorine Collard
Titel: Kwaliteitsverbeteringen voor lokale Fietsmaatjes organisaties en verbeteringen aan het M&E instrument
Auteur: Cornelisse, Van Duuren, Van der Plas
Titel: Monitoring en evaluatie instrument Fietsmaatjes
Auteur: Kirsten Gutter en Dorine Collard
Titel: Interventiebeschrijving van Fietsmaatjes.NL
Auteur: Iris van Rossum, Jan Burgmeijer, Tekla Zwinkels en Marijke Booijink
Titel: Workshop Fietsmaatjes in de Praktijk over duurzame financiering en samenwerking met gemeenten
Auteur: Jan Burgmeijer
Titel: Eindoordeel Fietsmaatjes van erkenningscommissie
Auteur: secretaris erkenningscommissie (Movisie)

Verslagen


Eindverslag

Doel van dit project is om de kwaliteit van de interventie Fietsmaatjes te vergroten, door de implementatie en de effectiviteit op sociaal en gezondheidsgebied bij de doelgroep te versterken. Dit doel is bereikt met de volgende concrete producten: • Verkennend kwalitatief onderzoek naar de effecten bij de doelgroep (Movisie); • Praktische implementatie handvaten (Mulier Instituut); • Workshops voor de coördinatoren van lokale Fietsmaatjes organisaties (Fietsmaatjes.NL); • Indiening voor erkenning en opname van Fietsmaatjes in de databanken Effectieve sociale interventie en Preventieve gezondheidsinterventies. Voor Mulier instituut was dit project een toepassing van de kennis opgebouwd in het project “Bewegen op recept, samen naar praktische handvatten”. De opgebouwde kennis wordt ook in de toekomst gebruikt door Fietsmaatjes.NL om nieuwe lokale Fietsmaatjes initiatieven te ondersteunen met de implementatie. Meer informatie op https://fietsmaatjes.nl

Samenvatting van de aanvraag

Dit project gaat een impuls geven aan de implementatie en landelijke opschaling van Fietsmaatjes in Nederland, met als doelgroep mensen met een beperking in bewegen, zien, horen of cognitie. Dit wordt gedaan door middel van inpassing van handvatten en instrumenten, ontwikkeld in het Preventieprogramma, project Bewegen op recept, samen naar praktische handvatten, projectnummer 50004569. Het doel is tweeledig: 1) vergroting van de impact op het gebied van preventie in termen van positieve gezondheid en een passend bewegingsaanbod bij mensen uit de doelgroep en 2) vergroting van het bereik en het aantal deelnemers uit de doelgroep van 900 (eind 2018) naar 2.500 (medio 2021). Verder leidt dit project tot verduurzaming van Fietsmaatjes door versterking van de onderlinge samenwerking van lokale Fietsmaatjes organisaties, door de erkenning vanuit twee databanken en door meer acceptatie bij professionals en beleidsmakers in het sociale domein.

Kenmerken

Projectnummer:
555001001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Ir. J.W. Burgmeijer
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Fietsmaatjes Teylingen