Mobiele menu

Implementatie impuls Kindcheck bij de forensische klinieken

Als volwassenen met minderjarige kinderen in de zorg komen vanwege huiselijk geweld, verslaving, of psychiatrische problematiek, is het reëel dat een hulpverlener zich zorgen maakt over het welzijn van de kinderen. Met de Kindcheck is het mogelijk de kinderen van deze ouders in beeld te krijgen en het gezin eerder hulp te bieden. De Kindcheck geldt voor alle hulpverleners die werken met volwassenen, waaronder de hulpverleners uit de forensische sector en het Leger des Heils. 

Doel en resultaat

Dit project had als doel de invoering van de Kindcheck binnen deze sector te ondersteunen. Na twee jaar geeft 85% van de instellingen, die deelnamen, aan dat ze voldoen aan de meeste basiseisen voor het toepassen van de Kindcheck. Ook geeft bijna twee derde van de hulpverleners aan de Kindcheck uit te vragen, vooral bij het begin van de behandeling. Instellingen en hulpverleners lopen soms tegen problemen aan: zoals weerstand van de client, de samenwerking met Veilig Thuis, beroepsgeheim en privacy, en onvoldoend tijd, geld en mandaat voor de aandachtsfunctionaris. 

Producten

Augeo magazine ‘Nieuwe inzichten, betere resultaten’

Wetenschappelijke onderzoeken zijn van grote waarde voor het verbeteren van de aanpak van kindermishandeling. Samen met Augeo maakte ZonMw in 2022 een 2e magazine waarin we onderzoeksresultaten vertaalden naar de praktijk. Ook van dit project verscheen een artikel in het magazine.

Lees hier het volledige artikel

Kenmerken

Projectnummer:
741500001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Diderich
Verantwoordelijke organisatie:
Sint Anna Zorggroep